`

 

Baza turystyczna

LOT aktualności

Jak ożywić rozwój miasta i gminy Borne Sulinowo

PARTNERSTWO LOKALNE czyli RAZEM można WIĘCEJ 

Współpraca partnerska między biznesem, władzą i instytucjami pozarządowymi na poziomie lokalnym wydaje się być czymś naturalnym. W środowisku, w którym często brakuje zasobów (np. kadr, know-how czy środków finansowych) do samodzielnych działań poszczególnych podmiotów – współpraca partnerska jest jedynym skutecznym rozwiązaniem. Czy nowa władza wykorzysta tę możliwość ?

PORADNIK WSPÓŁPRACY JST - NGO SEKTORA TURYSTYCZNEGO (PDF)

dedykowany jest wszystkim stroną zainteresowanym rozwojem na poziomie lokalnym. Pokazuje podstawy prawne, na których to partnerstwo powinno się opierać oraz korzyści z tego wynikające.

Zapraszamy do lektury


 

Stanowisko LOT-u w Konsultacji Społecznej

Koncepcja zagospodarowania sportowo – turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile w Borem Sulinowie oraz Dąbrowicy, Piławie i Silnowie .


Lokalna Organizacja Turystyczna Borne Sulinowo zrzesza osoby i podmioty zajmujące się zawodowo turystyką. Jesteśmy żywo zainteresowani każdą inicjatywną która zmierza do rozwoju miasta w tym kierunku.

Nasz statut w Rozdziale 2 Cele i środki działania §6 punkt 3 ma taki zapis :

Inicjowanie, opiniowanie i wdrażanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego i jego zmian w zakresie strategii rozwoju turystyki na własnym terenie i w regionie.

Zaproszeni do konsultacji społecznej wyrażamy pogląd większości naszych członków, ludzi którzy żyją z turystyki.

Uważamy że koncepcja zagospodarowania terenów położonych nad jeziorem w żadnym wypadku nie może być rozpatrywana w oderwaniu od planu zagospodarowania terenu na którym odbywają się zloty militarne, czy lotniska. Oczekujemy poszerzenia tego projektu o teren zlotu z budynkami byłych spichlerzy oraz lotnisko. Apelujemy do autorów projektu, tego typu inwestycje muszą być ze sobą spójne dotyczą bowiem całej turystyki i jej rozwoju.


Uzasadnienie : Turystyka to, historia miasta, muzealnictwo, zloty, militarne, off road, pikniki lotnicze, jezioro z marinami, przystaniami, biała flota, oraz cała infrastruktura przyczyniająca się do rozwoju gminy. Rozwój to lokalny produkt turystyczne, odpowiednio przygotowany i wypromowany, wzbudzający zainteresowanie swą atrakcyjnością, innością, niedostępny na innych rynkach. Produkt turystyczny powinien być łatwo rozpoznawany i kojarzony z konkretnym miejscem, miastem z którego pochodzi. Przy planowaniu inwestycji związanej z turystyką należy postawić

pytanie :

Czy ta inwestycja przyczyni się skutecznie do wypromowania produktu kojarzonego z naszym miastem ? Czy w planowanej lokalizacji będzie widoczny na tyle że przyciągnie uwagę ?

Jest niedopuszczalne by źle wybrana lokalizacja dla inwestycji której celem jest promowanie produktu lokalnego miała ograniczoną zdolność tej promocji.

Pas nadbrzeżny jeziora teren przeznaczone pod zabudowę turystyczno-usługową ( pensjonaty hotele, ośrodki wypoczynkowe ) nie może być ograniczany przez lokalizację wyznaczoną dla bunkra oraz amfiteatru i odwrotnie . Proponowana lokalizacja dla bunkra i amfiteatru ogranicza w dużym stopniu również funkcje tych obiektów przez sąsiedztwo z pensjonatami i hotelami. Występuje tu kolizja pomiędzy obiektami otwartymi dla ogółu i obiektami w których turysta szuka spokoju i ciszy.

Mała powierzchnia wystawowa bunkra nie pomieści eksponatów które są w posiadaniu mieszkańców naszego miasta. Powierzchnię wystawową można zwiększyć nie zwiększając kubatury bunkra, a tylko przenosząc jego lokalizację na teren obecnego zlotu militarnego. Proponowana przez nas lokalizacja pozwala wykorzystać dodatkowo powierzchnie spichlerzy. Wybierając proponowaną lokalizację muzealnictwo zyskuje dodatkową powierzchnię i deklarację właścicieli pojazdów militarnych że ekspozycję wzbogacą swymi eksponatami jeżeli powstanie skansen militarny w sąsiedztwie terenu na którym odbywają się zloty militarne. Wykorzystanie piwnic byłych spichlerzy połączonych z nowo wybudowanym bunkrem tunelami daje dużą powierzchnię wystawową . Partery spichlerzy można przeznaczyć pod ekspozycję pojazdów wojskowych i armaty. Budowa bunkra w proponowanej przez nas lokalizacji pozwala na stworzenie konkretnej ekspozycji „ SKANSENU MILITARNEGO” który może stać się wizytówką i atrakcją dla naszego miasta i regionu.

Lokalizację dla amfiteatru widzimy na terenie spichlerzy. Adaptacja pięter w spichlerzach na widownię amfiteatru zwiększa funkcjonalność amfiteatru. Pozwalamy widzom oglądać rekonstrukcje bitew, zloty militarne i wszystkie inne imprez artystyczne pod dachem bez względu na pogodę. Wybierając takie rozwiązanie nie ograniczamy miejsc na widowni do 250 widzów, wzrasta funkcjonalność i wszechstronność obiektu. Można organizować duże spektakle wymagające dużej sceny np. rekonstrukcje bitew z użyciem grup rekonstrukcyjnych i pojazdów wojskowych, jak i małe kameralne spektakle. Scena dla tego rodzaju spektakli aż się prosi o bunkier, który w tej lokalizacji może spełniać dwie funkcje. Scenografii dla spektaklu i muzeum dla eksponatów. Plusem proponowanej przez nas lokalizacji jest też odległość od zabudowy mieszkalnej która pozwala na zachowanie strefy ciszy, oraz zmniejszenie kosztów całej inwestycji. Wykorzystujemy bowiem istniejącą zabudowę i uzbrojony teren. Przy takim rozwiązaniu powstaje muzeum które żyje. Muzeum które poza ekspozycją stałą ma do pokazania historię w scenach batalistycznych, z wykorzystaniem eksponatów własnego skansenu. Jesteśmy zdania że obiekty związane z wodą powinny znaleźć swoją lokalizację nad jeziorem. Strategicznym miejscem które może ożywić turystykę wokół jeziora Pile jest teren przy drodze Szczecinek Czaplinek, miejsce postoju pojazdów. Tam powinna powstać główna przystań z punktem widokowym i informacją turystyczną, reklamująca atrakcje zlokalizowane wokół jeziora i całą gminę. Tą drogą odbywa się główny ruch turystyczny który omija zarówno Borne Sulinowo jak i Piławę, Silnowo, czy Dąbrowicę. Przystań na jeziorze Pile przy drodze E20 powinna stać się magnesem zatrzymującym każdy pojazd, każdego turystę. Z tego miejsca powinien wyruszać w regularne rejsy statek dowożący turystów do Bornego Sulinowa i miejscowości położonych nad jeziorem. Natomiast zloty militarne, historia Bornego Sulinowa , amfiteatr, muzeum czy skansen, powinny mieć jedną wspólną lokalizację na wzór powstających dużych galerii handlowych na obrzeżach miast, z dużą przestrzenią ekspozycyjną. Fizycznie mamy taki teren, są to spichlerze wymagające adaptacji i przyległa działka na której odbywają się zloty militarne i off road .Koncentracja w jednym miejscu wielu atrakcji sprawdza się w praktyce, wzbudza duże zainteresowanie i przyciąga turystów. Przykładem niech będzie Szymbark, Centrum Edukacji i Promocji Regionu http://cepr.pl/www/index.php/pl/

Tego argumentu nie powinno się lekceważyć.W imieniu członków LOT Borne Sulinowo biorących udział w konsultacji

Prezes : Zbigniew Konieczny


 

Nowe władze LOT Borne Sulinowo

24.04.2012r. ukonstytuowały się nowe władze Lokalnej Organizacji Turystycznej Borne Sulinowo:

Zarząd :

- Prezes: Józef Zbigniew Konieczny, tel. 606 302 117, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- Zastępca Prezesa: Mateusz Ciesielski, tel. 660 511 076, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- Sekretarz: Tomasz Kogut, tel. 663 157 318, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- Skarbnik: Jolanta Karwowska, tel. 510 282 564, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komisja Rewizyjna :
- Przewodniczący: Aleksander Leszczyński, tel. 512 143 727, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- Zastępca Przewodniczącego: Ryszard Kolanowski, tel. 602 624 237, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- Sekretarz: Renata Tomczyk, tel. 604 249 470, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
 

SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI  STOWARZYSZENIA
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA  BORNE SULINOWO
ZA OKRES 14 KWIETNIA 2010 r DO 02 KWIETNIA 2012 r

LOT Borne Sulinowo wpisany jest do rejestru KSR pod numerem 0000238631 REGON 320406579 NIP 6731885950 Adres siedziby stowarzyszenia : 78-449 Borne Sulinowo  Al. Niepodległości nr 6 lok.17
Stowarzyszenie reprezentowane było przez zarząd w składzie :
1. Prezes – Olszewski Leszek Grzegorz
2. Zastępca Prezesa – Leszczyński Aleksander Kazimierz
3. Zastępca Prezesa – Konieczny Józef Zbigniew
4. Sekretarz – Burkowska Samanta Maria
5. Skarbnik – Karwowska Jolanta

W roku 2010 zarząd podjął następujące uchwały :

1. W sprawie zorganizowania parady pierwszomajowej pod nazwą : Turystyka Aktywna w Byłej Bazie Wojskowej Borne Sulinowo / 26.04.2010 r /
2. W sprawie uruchomienia witryny internetowej o nazwie : www.noclegi.bornesulinowo.pl / 15.05.2010 r /
3. W sprawie utworzenia Rady Pożytku Publicznego / 15.10.2010 r /
4. W sprawie założenia i prowadzenia rachunku bankowego / 07.12.2010 r /
5. W sprawie ponoszenia kosztów na wspólną reklamę / 07.12.2010r /
6. W sprawie  zwołania zebrania wszystkich organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy by poznać opinię na temat powołania rady pożytku publicznego. /12.12.2010r /

W roku 2011 zarząd podjął następujące uchwały :

1. W sprawie regulaminu strony www.noclegi.bornesulinowo.pl  i projektu wspólnej ulotki. / 13.02.2011 r /
2. W sprawie druku wspólnej ulotki i uczestnictwa w targach turystycznych w Toruniu / 26.02.2011 r /
3. W sprawie wniosku do Burmistrza Bornego Sulinowa o Powołanie Rady Pożytku Publicznego / 09.03.2011 r /
4. W sprawie stoiska specjalnego na Targi Turystyczne Lato 2011 w Warszawie w dniach 1-3 kwiecień 2011 / 28.03.2011 r /
5. W sprawie powołania komisji do opracowania graficznej koncepcji nowej wspólnej ulotki.
    W sprawie powołania zespołu roboczego którego celem będzie wypracowanie z Polskim Związkiem Nordic Walking koncepcji zorganizowania w Bornem Sulinowie dużej prestiżowej imprezy. / 14.04.2011 r /
6. W sprawie zasad uczestnictwa i finansowania targów turystycznych.
    W sprawie regulaminu ponoszenia kosztów na wspólną reklamę / 17.04.2011 r /
7. W sprawie dodrukowania starej ulotki na zbliżające się targi turystyczne. / 09.10.2011 r /
8. W sprawie wniosku dotyczącego zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy Borne Sulinowo. / 06.10.2011 r /
9. W sprawie aktualizacji listy członków /01.03.2012r /

Załączniki :
1. Uchwały Zarządu LOT Borne Sulinowo w ilości 15 szt.

W roku 2011 stowarzyszenie skupiło się na realizacji następujących celów statutowych :

1. Stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych, turystycznych z władzami lokalnymi, regionalnymi i centralnymi.
2. Prowadzenie działań  na rzecz zwiększenia liczby turystów odwiedzających gminę Borne Sulinowo
3. Wspieranie działań eksponujących historię miasta.
4. Współtworzenie regionalnych produktów turystycznych

W celu stworzenia platformy współpracy między sektorowej, członkowie stowarzyszenia i  samorząd terytorialny uczestniczyli w szkoleniach, sympozjach i spotkaniach organizowanych w ramach projektu „Działając Razem osiągamy Więcej - partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych”
Na bazie tych spotkań powstało opracowanie zatytułowane : STRATEGIA GRUPY PARTNERSKIEJ „ Lokalna Organizacja Turystyczna Borne Sulinowo Jako Efektywne narzędzie rozwoju sektora  turystyki”
Opracowanie to jest zbiorem wniosków przygotowanych do wdrożenia, a obejmuje takie zagadnienia jak :

1. Rola LOT w polskim systemie zarządzania turystyką.
2. Analiza otoczenia, grupy partnerskie.
3. Analiza środowiska lokalnego.
4. Funkcjonowanie LOT w środowisku lokalnym – cele operacyjne.
5. Wnioski i rekomendacje, proponowany model usytuowania LOT dla Gminu Borne Sulinowo.
6. System oceny funkcjonowania LOT.
7. Przyszłość struktur LOT w Województwie Zachodniopomorskim.

Opracowanie strategi rozwoju turystyki uwieńczone zostało podpisaniem w Szczecinie 13 czerwca 2011 „ Regionalnego porozumienia partnerskiego o współpracy na rzecz rozwoju turystyki”
Wśród 31 sygnatariuszy porozumienia znalazło się nasze stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Borne Sulinowo.
W ramach wdrożenia strategi w życie opracowaliśmy nowy statut otwierający  drogę osobą prawnym i jednostkom samorządu terytorialnego wstąpienie do LOT-u Borne Sulinowo na zasadach członka zwyczajnego. 

Celem nadrzędnym kolejnej kadencji powinna być realizacja założeń opracowanej strategi , a przede wszystkim powinno być zrozumienie potrzeby dziania RAZEM i stworzenia wspólnej platformy komunikacji SAMORZĄD – PRZEDSIĘBIORCY - STOWARZYSZENIA. Uznaliśmy, że to jest klucz do sukcesu w rozwoju turystyki i zmian gospodarczych.

W celu zwiększenia liczby turystów uczestniczyliśmy czynnie w targach turystycznych z własnym stoiskiem promującym Gminę i Miasto Borne Sulinowo. Opracowaliśmy i wydaliśmy ulotkę reklamującą stronę internetową : www.noclegi.bornesulinowo.pl  . Ulotka zatytułowana była "Atrakcje i tajemnice Bornego Sulinowa"
Rozdaliśmy na targach turystycznych  15.000 szt. tych ulotek.
Wykaz targów w których czynnie uczestniczyliśmy :

1. Bydgoszcz w dniach 18-19 września 2010 roku TOUR SPORT-EXPO 2010
2. Toruń w dniach 5-6 marca 2011 roku Targi Turystyczne „WYPOCZYNEK” 2011
3. Warszawa w dniach 1-3 kwietnia 2011 roku Targi Turystyczne Lato 2011 Warszawa
4. Kielce w dniach 15-17 kwietnia 2011 roku Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach
5. Szczecin w dniach 7-8 maja 2011 roku TARGI TURYSTYCZNE – PIKNIK NAD ODRĄ W SZCZECINIE
6. Poznań  w dniach 19-22 października 2011 roku „Tour Salon” Poznań
7. Wrocław Międzynarodowe Targi Turystyczne Hala Stulecia 3 – 5 Luty 2012 roku
8. Łódź w dniach 24-26 luty 2012 roku Międzynarodowe Targi Turystyczne „ Na Styku Kultur”

Otrzymaliśmy nagrody i wyróżnienia :

1. Od organizatorów targów w Toruniu Dyplom, Wyróżnienie i medal pamiątkowy za wystrój stoiska.
2. Od zarządu międzynarodowych targów w Warszawie i Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Dyplom i nagrodę rzeczową za zajęcie II miejsca w konkursie NAJLEPSZA OFERTA EKSPOZYCYJNA POLSKIEGO REGIONU. Nagroda rzeczowa do odebrania w XVII edycji Targów Turystyki i Wypoczynku „Lato 2012” w Warszawie
3. Kapituła branżowo – naukowa sektora turystyki przyznała nam w kategorii Lokalnych Organizacji Turystycznych Gryfa Turystycznego województwa zachodniopomorskiego za aktywność i pomysłowość w promocji turystyki lokalnej.

W ramach działań promocyjnych czynnie uczestniczyliśmy w zorganizowaniu Stade Tur i Podróżników Polska Borne Sulinowo w dniach 31.03.20011 – 03.04.2011

W ramach działań eksponujących historię miasta zorganizowaliśmy dla mieszkańców i turystów Bornego Sulinowa pochód majowy z przemarszem ulicami miasta w roku 2010 i 2011. Uczestnicy pochodu swymi strojami i scenografią nawiązywali do historii militarnej miasta. W pochodzie brały udział podmioty sektora turystycznego, przedsiębiorcy,  pojazdy wojskowe i grupy rekonstrukcji historycznych. Impreza zakończona została piknikiem rodzinnym.
Ratując zabytki podjęliśmy starania o  zabezpieczenie szczątków pomnika Radzieckiego w Kłominie przeznaczonego do rozbiórki. Zrobiliśmy dokumentacje fotograficzną która posłuży do rekonstrukcji. 

W ramach tworzenia  regionalnych produktów turystycznych opracowaliśmy i przedstawiliśmy 15 grudnia 2011roku na IV Zachodniopomorskim Forum Turystyki z udziałem Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego projekt :
Turystyczno-Edukacyjna Trasa Samochodowa Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego. Wyznaczenie szlaku, otwiera szansę na ożywienie turystyki  Off Road  4x4 w całym regionie województwa zachodniopomorskiego.
Szlak obejmuje swym zasięgiem powiaty : Wałcz, Szczecinek, Koszalin, Sławno. Od rzeki Płociczna w gminie Tuczno do wybrzeża Bałtyku w gminie Darłowo. Przebiega przez miasto i gminę Borne Sulinowo, tworząc na terenie gminy Borne Sulinowo i terenie trzech nadleśnictw pętle.
Długość szlaku to 200 km. Obecnie LOT Borne Sulinowo wspólnie z Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwami : Borne Sulinowo, Szczecinek i Czarno Bór pracujemy nad wyznaczeniem szlaku.

Załączniki :
1. prezentacja pod adresem :  http://www.noclegi.bornesulinowo.pl/wal-pomorski/

W ramach stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń z władzami lokalnymi, regionalnymi i centralnymi opracowaliśmy projekt nowego statutu.
Załącznik :
1. Projekt statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej Borne Sulinowo.
2. Schemat współpracujących ze sobą podmiotów ( platforma współpracy)

Sprawozdanie sporządził:
zastępca prezesa
Józef Zbigniew Konieczny

 

Do członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Borne Sulinowo, samorządowców, liderów stowarzyszeń i ludzi którzy los swój związali z naszym miastem.

Czy brałeś udział w programie Razem Osiągniemy Więcej ? :
link

Szanowni koledzy i koleżanki
W marcu 2012 roku upływa kadencja pracy obecnego zarządu LOT-u Borne Sulinowo.
Planujemy : walne zebranie sprawozdawczo wyborcze w terminie 02.04.2012r 

Zapraszam wszystkich do przeczytania dokumentów które przypomną nam to co robiliśmy by turystyka się rozwijała ..
1. Uczestniczyliśmy w programie : Działając RAZEM osiągniemy WIĘCEJ :
link
Na bazie tego projektu opracowana została strategia którą teraz wdrażamy, może stać się ona narzędziem sukcesu i zmian gospodarczych.
- projekt nowego statut
link
- projekt nowej struktury naszego stowarzyszenia
link
Nowe cele :
- Samorząd Gminy Borne Sulinowo członkiem LOT-u ( czekamy na uchwałę )
- Lokalna Informacja Turystyczna narzędziem promocji wszystkich podmiotów
- Lokalny Touroperator narzędziem współpracy z zagranicznymi placówkami Polskiej Organizacji Turystycznej ( kompletujemy bazę usług lokalnych )
- Turystyka Off Road – przez cały rok, projekt trasy
link
– Jak projekt Off Road znalazł poparcie :
Dnia 15 grudnia 2011 roku w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu rozpoczęło się dwudniowe IV Zachodniopomorskie Forum Turystyki. W ramach Forum zawarły się dwa wydarzenia: Spotkanie Lokalnych Organizacji Turystycznych i Grup Partnerskich Sektora Turystyki oraz Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego – w sumie w obu częściach udział wzięło ponad 200 osób.
Głównym tematem poruszanym podczas tego spotkania była współpraca na linii przedsiębiorcy – jednostki samorządu terytorialnego – organizacje branżowe. Głośno sygnalizowanym problemem była potrzeba współpracy, wzajemnego wsparcia i dialogu. Obecnie pierwszoplanowym działaniem powinno być zrozumienie potrzeby dziania RAZEM i stworzenia wspólnej platformy komunikacji. Zgodnie uznano, że to jest kluczem do sukcesu w rozwoju zachodniopomorskiej turystyki.

Niezwykle ważnym zagadnieniem była kwestia tworzenia zachodniopomorskich produktów turystycznych – otwierających województwo na turystykę krajową i zagraniczną, dostępnych dla wszystkich grup odbiorców.

Lokalna Organizacja Turystyczna Borne Sulinowo wspólnie z Burmistrzem Renatą Pietkiewicz zaprezentowała na Forum projekt rozwoju turystyki w kierunku Off Road-u. Przedstawiliśmy projekt trasy Off Road owej szlakiem umocnień wału pomorskiego i fortyfikacji wojskowych. Pomysł nasz znalazł zrozumienie i szerokie poparcie. Przychylne dla tego projektu stanowisko Lasów Państwowych daje nam szansę na nowy produkt turystyczny.

UWAGA !
Czy Zlot Militarny ma być jedyną imprezą promującą miasto Borne Sulinowo?

- Projekt wykorzystania spichlerzy przy tankodromie – inspiracja zaczerpnięta z wycieczki do Szymbarka
link
( projekt wykorzystania obiektów w opracowaniu przedstawimy go niebawem )
- Projekt kierowany jest jako zaproszenie do współpracy z grupami rekonstrukcyjno historycznymi

Pozdrawiam :
LOT Borne Sulinowo
Zbigniew Konieczny

 
Więcej artykułów…
Online
Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
Sprawdź wolne noclegi

Polecamy

LogowanieStatystyki
Użytkowników : 107
Pozycje : 52
Zasoby : 6
Odsłon : 377034