`

 

 

Baza turystyczna Aktualności Zasady finansowania i promocji miasta i gminy Borne Sulinowo

Zasady finansowania i promocji miasta i gminy Borne Sulinowo

Uchwała Zarządu LOT Borne Sulinowo z dnia 17 kwietnia 2011 roku.

Zarząd w składzie :
Prezes Leszek Olszewski
Zastępca Prezesa Aleksander Leszczyński
Zastępca Prezesa Józef Zbigniew Konieczny
Członek Jolanta Karwowska

Wprowadza z dniem dzisiejszym do stosowania dwie uchwały

Zasady uczestnictwa i finansowania targów turystycznych.
1. Zarząd LOT negocjuje z organizatorem targów i ustala warunki i charakter stoiska. Ustalone warunki dotyczą również współorganizatorów którzy wspólnie z LOT organizują ekspozycje. Za współorganizatorów uważa się :
- Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo
- Starostwo Powiatowe
- Polską Organizację Turystyczną POT
- Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną ZROT
- Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART
- Urząd Marszałkowski
2. Decyzję zarządu może zmienić tylko referendum przeprowadzone z udziałem wszystkich członków LOT .Większości głosów decyduje.
3. Koszty powierzchni wystawowej, wypożyczony sprzęt do zorganizowania stoiska + transport ekspozycji jest kosztem który obciąża wszystkich członków LOT według zasad określonych w regulaminie ponoszenia kosztów na wspólną reklamę.
4. W przypadku uzyskania dofinansowania z Urzędu Miasta, projektu unijnego lub innej organizacji w/w koszt może być zmniejszony o dofinansowanie.
5. Każdy członek LOT może uczestniczyć w targach pod warunkami wykonania zobowiązań z punktu 6
6. Członek LOT uczestniczący w targach zobowiązany jest do:
- wykonania prac przy załadunku stoiska na środek transportu
- wykonania pracy przy budowie i obsłudze stoiska
- kolportażu na targach ulotki lub folderu LOT
- reklamowania na targach miasta i gminy Borne Sulinowo
- przystosowania swojego ubioru do charakteru stoiska
- wykonania prac przy rozbiórce i załadunku stoiska na środek transportu
7. Członek LOT uczestniczący w targach pokrywa sam koszt przejazdu, noclegu i wyżywienia
8. Członek LOT uczestniczący w targach ma prawo kolportować własne materiały promujące jego działalność pod warunkiem że umieści je w ulotce lub folderze LOT
9. Kolportaż własnych materiałów promujących w sposób inny niż określony w punkcie 8 może skutkować wydaleniem uczestnika z targów i odmowy uczestnictwa w następnych targach
10. Osoby nie zrzeszone ( poza osobami wynajętymi przez zarząd LOT do zadań specjalnych) nie mają prawa uczestniczyć w targach organizowanych przez LOT Borne Sulinowo lub przy udziale LOT z innymi organizacjami.

Regulamin ponoszenia kosztów na wspólną reklamę.

1. Członkowie LOT Borne Sulinowo ponoszą koszty związane z :
- drukiem wspólnej ulotki lub folderu
- zamieszczenia wspólnej reklamy w mediach
- uczestnictwa w targach
- udziału w projektach unijnych
- pozycjonowaniem wspólnej strony
- utrzymaniem wspólnej strony
2. Koszt całkowity poniesiony na zadania określone w punkcie 1 regulaminu rozkłada się na:
- członków LOT Borne Sulinowo czerpiących dochody z noclegów i gastronomi w wartości 70 %
- członków LOT Borne Sulinowo czerpiących dochody z pozostałych usług w sektorze obsługi turystycznej w wartości 30%
3. Jedno miejsce noclegowe odpowiada 1 punktowi
4. Jedno miejsce żywieniowe w restauracji, barze, stołówce odpowiada 0,5 punktowi
5. Suma punktów noclegowych i żywieniowych = 70% kosztów poniesionych na wspólną reklamę
6. 30% kosztów poniesionych na wspólną reklamę, a przypisanych do usług obsługi turystycznej dzielona jest po równo pomiędzy wszystkich usługodawców działających w tym sektorze. Chyba że sektor ten ustali sobie inny sposób dzielenia kosztów między siebie.
7. Koszty prezentacji na wspólnej stronie w poszczególnych zakładkach określa : Regulamin strony www.noclegi.bornesulinowo.pl W przypadku kiedy stałe roczne opłaty nie pokrywają kosztów utrzymania strony do części którą trzeba zapłacić ma zastosowanie metoda z punktu 2 niniejszego regulaminu.
8. Zamieszczenie własnej prezentacji na stronie : www.noclegi.bornesulinowo.pl zobowiązuje członka LOT do ponoszenia kosztów wymienionych w punkcie 1 niniejszego regulaminu
9. Odpowiedzialnym za prawidłowe rozliczanie kosztów jest skarbnik LOT Borne Sulinowo.
10. Opłaty wnoszone są na podstawie Faktury pro-forma na rachunek bankowy LOT
11. Członkowie LOT Borne Sulinowo zobowiązani są w terminie 7 dni od ukazania się niniejszej uchwały przesłać DEKLARACJĘ uczestnictwa we wspólnej reklamie, NIP + dane do faktury, liczbę miejsc noclegowych oraz żywieniowych na adres e-mailowy : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Sektor usług turystycznych przesyła tylko NIP + dane do faktury.
12. Brak deklaracji traktowany będzie jako rezygnacja ze wspólnej reklamy i spowoduje usunięcie prezentacji ze strony LOT : www.noclegi.bornesulinowo.pl

Regulamin strony www.noclegi.bornesulinowo.pl - Uchwała Zarządu LOT z dnia 13 lutego 2011r

W/w strona została zaprojektowana na potrzeby członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Borne Sulinowo.
Członkami stowarzyszenia LOT są lub mogą być podmioty i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w sektorze turystycznym oraz osoby pośrednio związane z turystyką.

Cele i środki działania stowarzyszenia określa statut LOT-u . Zapoznaj się ze statutem, zwróć szczególną uwagę na Rozdział 2 § 6 statutu.
Jeżeli Twoja działalność pokrywa się z celami naszego stowarzyszenia i jesteś przekonany że w grupie można osiągnąć więcej, przystąp do nas. Wypełnij deklarację i wyślij ją.
Koszty prowadzenia strony i jej promowanie pokrywane są  zgodnie z Rozdziałem 8 § 29 statutu przez członków LOT-u.
Nie ma tu pracowników etatowych. Zarząd pracuje społecznie i wybierany jest z pośród nas.
Przyświeca nam hasło: razem osiągniemy więcej przy niewielkich kosztach przypadających na jednostkę.

W zakładce "oferty specjalne" zamieszczamy materiały promujące przedsięwzięcia wykraczające zasięgiem poza działalność jednego podmiotu czy osoby. W pozostałych zakładkach umieszczamy własne produkty które chcemy wypromować. Przestrzegamy zawsze zasadę podziału tematycznego. W zakładkach takich jak : "noclegi" "gastronomia" "atrakcje" "sale konferencyjne" "sport i zdrowie" zamieszczamy konkretne produkty tematycznie związane z daną zakładką.

Ustaliliśmy następujące opłaty roczne:
składka członkowska – 50 zł
jedna prezentacja na stronie w dowolnie wybranej zakładce – 100 zł
dwie prezentacje na stronie w dowolnie wybranych zakładkach – 160 zł
trzy i więcej prezentacje na stronie w dowolnie wybranych zakładkach – 150 zł

Konto na które dokonujemy wpłat: 25 2130 0004 2001 0543 0988 0001

Jeżeli jesteś zdecydowany że będziesz promował się przez tą stronę:
Zarejestruj się
Zrób własną prezentacje i wyślij ją
Po zatwierdzeniu przez administratora, twoja prezentacja będzie widoczna na stronie.
Od tej chwili sam zarządzasz swoją własną prezentacją.

Sektor bezpłatny nie związany z promocją komercyjną . Korzystaj z zakładek :

mapy wprowadź mapy z miejscami wartymi obejrzenia.
polecamy zamieść filmy lub galerie przez które pokażesz atrakcje lub ciekawostki
historia zamieść galerie lub dokumenty uwzględniając okresy : Niemiecki, Radziecki i Polski
kolekcjonerzy – zamieść własne zbiory,  pokaż światu swoje kolekcje.
niepowtarzalna przyroda zamieść  film lub fotografie ukaż  piękno tej ziemi.

Tu możesz realizować swoje zainteresowania przez zamieszczanie ciekawych materiałów.

 

 
Online
Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 
Sprawdź wolne noclegi

Polecamy

LogowanieStatystyki
Użytkowników : 107
Pozycje : 52
Zasoby : 6
Odsłon : 479265