`

 

 

Baza turystyczna Aktualności SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI  STOWARZYSZENIA
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA  BORNE SULINOWO
ZA OKRES 14 KWIETNIA 2010 r DO 02 KWIETNIA 2012 r

LOT Borne Sulinowo wpisany jest do rejestru KSR pod numerem 0000238631 REGON 320406579 NIP 6731885950 Adres siedziby stowarzyszenia : 78-449 Borne Sulinowo  Al. Niepodległości nr 6 lok.17
Stowarzyszenie reprezentowane było przez zarząd w składzie :
1. Prezes – Olszewski Leszek Grzegorz
2. Zastępca Prezesa – Leszczyński Aleksander Kazimierz
3. Zastępca Prezesa – Konieczny Józef Zbigniew
4. Sekretarz – Burkowska Samanta Maria
5. Skarbnik – Karwowska Jolanta

W roku 2010 zarząd podjął następujące uchwały :

1. W sprawie zorganizowania parady pierwszomajowej pod nazwą : Turystyka Aktywna w Byłej Bazie Wojskowej Borne Sulinowo / 26.04.2010 r /
2. W sprawie uruchomienia witryny internetowej o nazwie : www.noclegi.bornesulinowo.pl / 15.05.2010 r /
3. W sprawie utworzenia Rady Pożytku Publicznego / 15.10.2010 r /
4. W sprawie założenia i prowadzenia rachunku bankowego / 07.12.2010 r /
5. W sprawie ponoszenia kosztów na wspólną reklamę / 07.12.2010r /
6. W sprawie  zwołania zebrania wszystkich organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy by poznać opinię na temat powołania rady pożytku publicznego. /12.12.2010r /

W roku 2011 zarząd podjął następujące uchwały :

1. W sprawie regulaminu strony www.noclegi.bornesulinowo.pl  i projektu wspólnej ulotki. / 13.02.2011 r /
2. W sprawie druku wspólnej ulotki i uczestnictwa w targach turystycznych w Toruniu / 26.02.2011 r /
3. W sprawie wniosku do Burmistrza Bornego Sulinowa o Powołanie Rady Pożytku Publicznego / 09.03.2011 r /
4. W sprawie stoiska specjalnego na Targi Turystyczne Lato 2011 w Warszawie w dniach 1-3 kwiecień 2011 / 28.03.2011 r /
5. W sprawie powołania komisji do opracowania graficznej koncepcji nowej wspólnej ulotki.
    W sprawie powołania zespołu roboczego którego celem będzie wypracowanie z Polskim Związkiem Nordic Walking koncepcji zorganizowania w Bornem Sulinowie dużej prestiżowej imprezy. / 14.04.2011 r /
6. W sprawie zasad uczestnictwa i finansowania targów turystycznych.
    W sprawie regulaminu ponoszenia kosztów na wspólną reklamę / 17.04.2011 r /
7. W sprawie dodrukowania starej ulotki na zbliżające się targi turystyczne. / 09.10.2011 r /
8. W sprawie wniosku dotyczącego zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy Borne Sulinowo. / 06.10.2011 r /
9. W sprawie aktualizacji listy członków /01.03.2012r /

Załączniki :
1. Uchwały Zarządu LOT Borne Sulinowo w ilości 15 szt.

W roku 2011 stowarzyszenie skupiło się na realizacji następujących celów statutowych :

1. Stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych, turystycznych z władzami lokalnymi, regionalnymi i centralnymi.
2. Prowadzenie działań  na rzecz zwiększenia liczby turystów odwiedzających gminę Borne Sulinowo
3. Wspieranie działań eksponujących historię miasta.
4. Współtworzenie regionalnych produktów turystycznych

W celu stworzenia platformy współpracy między sektorowej, członkowie stowarzyszenia i  samorząd terytorialny uczestniczyli w szkoleniach, sympozjach i spotkaniach organizowanych w ramach projektu „Działając Razem osiągamy Więcej - partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych”
Na bazie tych spotkań powstało opracowanie zatytułowane : STRATEGIA GRUPY PARTNERSKIEJ „ Lokalna Organizacja Turystyczna Borne Sulinowo Jako Efektywne narzędzie rozwoju sektora  turystyki”
Opracowanie to jest zbiorem wniosków przygotowanych do wdrożenia, a obejmuje takie zagadnienia jak :

1. Rola LOT w polskim systemie zarządzania turystyką.
2. Analiza otoczenia, grupy partnerskie.
3. Analiza środowiska lokalnego.
4. Funkcjonowanie LOT w środowisku lokalnym – cele operacyjne.
5. Wnioski i rekomendacje, proponowany model usytuowania LOT dla Gminu Borne Sulinowo.
6. System oceny funkcjonowania LOT.
7. Przyszłość struktur LOT w Województwie Zachodniopomorskim.

Opracowanie strategi rozwoju turystyki uwieńczone zostało podpisaniem w Szczecinie 13 czerwca 2011 „ Regionalnego porozumienia partnerskiego o współpracy na rzecz rozwoju turystyki”
Wśród 31 sygnatariuszy porozumienia znalazło się nasze stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Borne Sulinowo.
W ramach wdrożenia strategi w życie opracowaliśmy nowy statut otwierający  drogę osobą prawnym i jednostkom samorządu terytorialnego wstąpienie do LOT-u Borne Sulinowo na zasadach członka zwyczajnego. 

Celem nadrzędnym kolejnej kadencji powinna być realizacja założeń opracowanej strategi , a przede wszystkim powinno być zrozumienie potrzeby dziania RAZEM i stworzenia wspólnej platformy komunikacji SAMORZĄD – PRZEDSIĘBIORCY - STOWARZYSZENIA. Uznaliśmy, że to jest klucz do sukcesu w rozwoju turystyki i zmian gospodarczych.

W celu zwiększenia liczby turystów uczestniczyliśmy czynnie w targach turystycznych z własnym stoiskiem promującym Gminę i Miasto Borne Sulinowo. Opracowaliśmy i wydaliśmy ulotkę reklamującą stronę internetową : www.noclegi.bornesulinowo.pl  . Ulotka zatytułowana była "Atrakcje i tajemnice Bornego Sulinowa"
Rozdaliśmy na targach turystycznych  15.000 szt. tych ulotek.
Wykaz targów w których czynnie uczestniczyliśmy :

1. Bydgoszcz w dniach 18-19 września 2010 roku TOUR SPORT-EXPO 2010
2. Toruń w dniach 5-6 marca 2011 roku Targi Turystyczne „WYPOCZYNEK” 2011
3. Warszawa w dniach 1-3 kwietnia 2011 roku Targi Turystyczne Lato 2011 Warszawa
4. Kielce w dniach 15-17 kwietnia 2011 roku Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach
5. Szczecin w dniach 7-8 maja 2011 roku TARGI TURYSTYCZNE – PIKNIK NAD ODRĄ W SZCZECINIE
6. Poznań  w dniach 19-22 października 2011 roku „Tour Salon” Poznań
7. Wrocław Międzynarodowe Targi Turystyczne Hala Stulecia 3 – 5 Luty 2012 roku
8. Łódź w dniach 24-26 luty 2012 roku Międzynarodowe Targi Turystyczne „ Na Styku Kultur”

Otrzymaliśmy nagrody i wyróżnienia :

1. Od organizatorów targów w Toruniu Dyplom, Wyróżnienie i medal pamiątkowy za wystrój stoiska.
2. Od zarządu międzynarodowych targów w Warszawie i Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Dyplom i nagrodę rzeczową za zajęcie II miejsca w konkursie NAJLEPSZA OFERTA EKSPOZYCYJNA POLSKIEGO REGIONU. Nagroda rzeczowa do odebrania w XVII edycji Targów Turystyki i Wypoczynku „Lato 2012” w Warszawie
3. Kapituła branżowo – naukowa sektora turystyki przyznała nam w kategorii Lokalnych Organizacji Turystycznych Gryfa Turystycznego województwa zachodniopomorskiego za aktywność i pomysłowość w promocji turystyki lokalnej.

W ramach działań promocyjnych czynnie uczestniczyliśmy w zorganizowaniu Stade Tur i Podróżników Polska Borne Sulinowo w dniach 31.03.20011 – 03.04.2011

W ramach działań eksponujących historię miasta zorganizowaliśmy dla mieszkańców i turystów Bornego Sulinowa pochód majowy z przemarszem ulicami miasta w roku 2010 i 2011. Uczestnicy pochodu swymi strojami i scenografią nawiązywali do historii militarnej miasta. W pochodzie brały udział podmioty sektora turystycznego, przedsiębiorcy,  pojazdy wojskowe i grupy rekonstrukcji historycznych. Impreza zakończona została piknikiem rodzinnym.
Ratując zabytki podjęliśmy starania o  zabezpieczenie szczątków pomnika Radzieckiego w Kłominie przeznaczonego do rozbiórki. Zrobiliśmy dokumentacje fotograficzną która posłuży do rekonstrukcji. 

W ramach tworzenia  regionalnych produktów turystycznych opracowaliśmy i przedstawiliśmy 15 grudnia 2011roku na IV Zachodniopomorskim Forum Turystyki z udziałem Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego projekt :
Turystyczno-Edukacyjna Trasa Samochodowa Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego. Wyznaczenie szlaku, otwiera szansę na ożywienie turystyki  Off Road  4x4 w całym regionie województwa zachodniopomorskiego.
Szlak obejmuje swym zasięgiem powiaty : Wałcz, Szczecinek, Koszalin, Sławno. Od rzeki Płociczna w gminie Tuczno do wybrzeża Bałtyku w gminie Darłowo. Przebiega przez miasto i gminę Borne Sulinowo, tworząc na terenie gminy Borne Sulinowo i terenie trzech nadleśnictw pętle.
Długość szlaku to 200 km. Obecnie LOT Borne Sulinowo wspólnie z Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwami : Borne Sulinowo, Szczecinek i Czarno Bór pracujemy nad wyznaczeniem szlaku.

Załączniki :
1. prezentacja pod adresem :  http://www.noclegi.bornesulinowo.pl/wal-pomorski/

W ramach stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń z władzami lokalnymi, regionalnymi i centralnymi opracowaliśmy projekt nowego statutu.
Załącznik :
1. Projekt statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej Borne Sulinowo.
2. Schemat współpracujących ze sobą podmiotów ( platforma współpracy)

Sprawozdanie sporządził:
zastępca prezesa
Józef Zbigniew Konieczny

 
Online
Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Sprawdź wolne noclegi

Polecamy

LogowanieStatystyki
Użytkowników : 107
Pozycje : 52
Zasoby : 6
Odsłon : 479238