`

 

 

Baza turystyczna Aktualności

LOT aktualności

Jak ożywić rozwój miasta i gminy Borne Sulinowo

PARTNERSTWO LOKALNE czyli RAZEM można WIĘCEJ 

Współpraca partnerska między biznesem, władzą i instytucjami pozarządowymi na poziomie lokalnym wydaje się być czymś naturalnym. W środowisku, w którym często brakuje zasobów (np. kadr, know-how czy środków finansowych) do samodzielnych działań poszczególnych podmiotów – współpraca partnerska jest jedynym skutecznym rozwiązaniem. Czy nowa władza wykorzysta tę możliwość ?

PORADNIK WSPÓŁPRACY JST - NGO SEKTORA TURYSTYCZNEGO (PDF)

dedykowany jest wszystkim stroną zainteresowanym rozwojem na poziomie lokalnym. Pokazuje podstawy prawne, na których to partnerstwo powinno się opierać oraz korzyści z tego wynikające.

Zapraszamy do lektury


 

Stanowisko LOT-u w Konsultacji Społecznej

Koncepcja zagospodarowania sportowo – turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile w Borem Sulinowie oraz Dąbrowicy, Piławie i Silnowie .


Lokalna Organizacja Turystyczna Borne Sulinowo zrzesza osoby i podmioty zajmujące się zawodowo turystyką. Jesteśmy żywo zainteresowani każdą inicjatywną która zmierza do rozwoju miasta w tym kierunku.

Nasz statut w Rozdziale 2 Cele i środki działania §6 punkt 3 ma taki zapis :

Inicjowanie, opiniowanie i wdrażanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego i jego zmian w zakresie strategii rozwoju turystyki na własnym terenie i w regionie.

Zaproszeni do konsultacji społecznej wyrażamy pogląd większości naszych członków, ludzi którzy żyją z turystyki.

Uważamy że koncepcja zagospodarowania terenów położonych nad jeziorem w żadnym wypadku nie może być rozpatrywana w oderwaniu od planu zagospodarowania terenu na którym odbywają się zloty militarne, czy lotniska. Oczekujemy poszerzenia tego projektu o teren zlotu z budynkami byłych spichlerzy oraz lotnisko. Apelujemy do autorów projektu, tego typu inwestycje muszą być ze sobą spójne dotyczą bowiem całej turystyki i jej rozwoju.


Uzasadnienie : Turystyka to, historia miasta, muzealnictwo, zloty, militarne, off road, pikniki lotnicze, jezioro z marinami, przystaniami, biała flota, oraz cała infrastruktura przyczyniająca się do rozwoju gminy. Rozwój to lokalny produkt turystyczne, odpowiednio przygotowany i wypromowany, wzbudzający zainteresowanie swą atrakcyjnością, innością, niedostępny na innych rynkach. Produkt turystyczny powinien być łatwo rozpoznawany i kojarzony z konkretnym miejscem, miastem z którego pochodzi. Przy planowaniu inwestycji związanej z turystyką należy postawić

pytanie :

Czy ta inwestycja przyczyni się skutecznie do wypromowania produktu kojarzonego z naszym miastem ? Czy w planowanej lokalizacji będzie widoczny na tyle że przyciągnie uwagę ?

Jest niedopuszczalne by źle wybrana lokalizacja dla inwestycji której celem jest promowanie produktu lokalnego miała ograniczoną zdolność tej promocji.

Pas nadbrzeżny jeziora teren przeznaczone pod zabudowę turystyczno-usługową ( pensjonaty hotele, ośrodki wypoczynkowe ) nie może być ograniczany przez lokalizację wyznaczoną dla bunkra oraz amfiteatru i odwrotnie . Proponowana lokalizacja dla bunkra i amfiteatru ogranicza w dużym stopniu również funkcje tych obiektów przez sąsiedztwo z pensjonatami i hotelami. Występuje tu kolizja pomiędzy obiektami otwartymi dla ogółu i obiektami w których turysta szuka spokoju i ciszy.

Mała powierzchnia wystawowa bunkra nie pomieści eksponatów które są w posiadaniu mieszkańców naszego miasta. Powierzchnię wystawową można zwiększyć nie zwiększając kubatury bunkra, a tylko przenosząc jego lokalizację na teren obecnego zlotu militarnego. Proponowana przez nas lokalizacja pozwala wykorzystać dodatkowo powierzchnie spichlerzy. Wybierając proponowaną lokalizację muzealnictwo zyskuje dodatkową powierzchnię i deklarację właścicieli pojazdów militarnych że ekspozycję wzbogacą swymi eksponatami jeżeli powstanie skansen militarny w sąsiedztwie terenu na którym odbywają się zloty militarne. Wykorzystanie piwnic byłych spichlerzy połączonych z nowo wybudowanym bunkrem tunelami daje dużą powierzchnię wystawową . Partery spichlerzy można przeznaczyć pod ekspozycję pojazdów wojskowych i armaty. Budowa bunkra w proponowanej przez nas lokalizacji pozwala na stworzenie konkretnej ekspozycji „ SKANSENU MILITARNEGO” który może stać się wizytówką i atrakcją dla naszego miasta i regionu.

Lokalizację dla amfiteatru widzimy na terenie spichlerzy. Adaptacja pięter w spichlerzach na widownię amfiteatru zwiększa funkcjonalność amfiteatru. Pozwalamy widzom oglądać rekonstrukcje bitew, zloty militarne i wszystkie inne imprez artystyczne pod dachem bez względu na pogodę. Wybierając takie rozwiązanie nie ograniczamy miejsc na widowni do 250 widzów, wzrasta funkcjonalność i wszechstronność obiektu. Można organizować duże spektakle wymagające dużej sceny np. rekonstrukcje bitew z użyciem grup rekonstrukcyjnych i pojazdów wojskowych, jak i małe kameralne spektakle. Scena dla tego rodzaju spektakli aż się prosi o bunkier, który w tej lokalizacji może spełniać dwie funkcje. Scenografii dla spektaklu i muzeum dla eksponatów. Plusem proponowanej przez nas lokalizacji jest też odległość od zabudowy mieszkalnej która pozwala na zachowanie strefy ciszy, oraz zmniejszenie kosztów całej inwestycji. Wykorzystujemy bowiem istniejącą zabudowę i uzbrojony teren. Przy takim rozwiązaniu powstaje muzeum które żyje. Muzeum które poza ekspozycją stałą ma do pokazania historię w scenach batalistycznych, z wykorzystaniem eksponatów własnego skansenu. Jesteśmy zdania że obiekty związane z wodą powinny znaleźć swoją lokalizację nad jeziorem. Strategicznym miejscem które może ożywić turystykę wokół jeziora Pile jest teren przy drodze Szczecinek Czaplinek, miejsce postoju pojazdów. Tam powinna powstać główna przystań z punktem widokowym i informacją turystyczną, reklamująca atrakcje zlokalizowane wokół jeziora i całą gminę. Tą drogą odbywa się główny ruch turystyczny który omija zarówno Borne Sulinowo jak i Piławę, Silnowo, czy Dąbrowicę. Przystań na jeziorze Pile przy drodze E20 powinna stać się magnesem zatrzymującym każdy pojazd, każdego turystę. Z tego miejsca powinien wyruszać w regularne rejsy statek dowożący turystów do Bornego Sulinowa i miejscowości położonych nad jeziorem. Natomiast zloty militarne, historia Bornego Sulinowa , amfiteatr, muzeum czy skansen, powinny mieć jedną wspólną lokalizację na wzór powstających dużych galerii handlowych na obrzeżach miast, z dużą przestrzenią ekspozycyjną. Fizycznie mamy taki teren, są to spichlerze wymagające adaptacji i przyległa działka na której odbywają się zloty militarne i off road .Koncentracja w jednym miejscu wielu atrakcji sprawdza się w praktyce, wzbudza duże zainteresowanie i przyciąga turystów. Przykładem niech będzie Szymbark, Centrum Edukacji i Promocji Regionu http://cepr.pl/www/index.php/pl/

Tego argumentu nie powinno się lekceważyć.W imieniu członków LOT Borne Sulinowo biorących udział w konsultacji

Prezes : Zbigniew Konieczny


 

Nowe władze LOT Borne Sulinowo

24.04.2012r. ukonstytuowały się nowe władze Lokalnej Organizacji Turystycznej Borne Sulinowo:

Zarząd :

- Prezes: Józef Zbigniew Konieczny, tel. 606 302 117, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- Zastępca Prezesa: Mateusz Ciesielski, tel. 660 511 076, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- Sekretarz: Tomasz Kogut, tel. 663 157 318, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- Skarbnik: Jolanta Karwowska, tel. 510 282 564, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komisja Rewizyjna :
- Przewodniczący: Aleksander Leszczyński, tel. 512 143 727, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- Zastępca Przewodniczącego: Ryszard Kolanowski, tel. 602 624 237, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- Sekretarz: Renata Tomczyk, tel. 604 249 470, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
 

SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI  STOWARZYSZENIA
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA  BORNE SULINOWO
ZA OKRES 14 KWIETNIA 2010 r DO 02 KWIETNIA 2012 r

LOT Borne Sulinowo wpisany jest do rejestru KSR pod numerem 0000238631 REGON 320406579 NIP 6731885950 Adres siedziby stowarzyszenia : 78-449 Borne Sulinowo  Al. Niepodległości nr 6 lok.17
Stowarzyszenie reprezentowane było przez zarząd w składzie :
1. Prezes – Olszewski Leszek Grzegorz
2. Zastępca Prezesa – Leszczyński Aleksander Kazimierz
3. Zastępca Prezesa – Konieczny Józef Zbigniew
4. Sekretarz – Burkowska Samanta Maria
5. Skarbnik – Karwowska Jolanta

W roku 2010 zarząd podjął następujące uchwały :

1. W sprawie zorganizowania parady pierwszomajowej pod nazwą : Turystyka Aktywna w Byłej Bazie Wojskowej Borne Sulinowo / 26.04.2010 r /
2. W sprawie uruchomienia witryny internetowej o nazwie : www.noclegi.bornesulinowo.pl / 15.05.2010 r /
3. W sprawie utworzenia Rady Pożytku Publicznego / 15.10.2010 r /
4. W sprawie założenia i prowadzenia rachunku bankowego / 07.12.2010 r /
5. W sprawie ponoszenia kosztów na wspólną reklamę / 07.12.2010r /
6. W sprawie  zwołania zebrania wszystkich organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy by poznać opinię na temat powołania rady pożytku publicznego. /12.12.2010r /

W roku 2011 zarząd podjął następujące uchwały :

1. W sprawie regulaminu strony www.noclegi.bornesulinowo.pl  i projektu wspólnej ulotki. / 13.02.2011 r /
2. W sprawie druku wspólnej ulotki i uczestnictwa w targach turystycznych w Toruniu / 26.02.2011 r /
3. W sprawie wniosku do Burmistrza Bornego Sulinowa o Powołanie Rady Pożytku Publicznego / 09.03.2011 r /
4. W sprawie stoiska specjalnego na Targi Turystyczne Lato 2011 w Warszawie w dniach 1-3 kwiecień 2011 / 28.03.2011 r /
5. W sprawie powołania komisji do opracowania graficznej koncepcji nowej wspólnej ulotki.
    W sprawie powołania zespołu roboczego którego celem będzie wypracowanie z Polskim Związkiem Nordic Walking koncepcji zorganizowania w Bornem Sulinowie dużej prestiżowej imprezy. / 14.04.2011 r /
6. W sprawie zasad uczestnictwa i finansowania targów turystycznych.
    W sprawie regulaminu ponoszenia kosztów na wspólną reklamę / 17.04.2011 r /
7. W sprawie dodrukowania starej ulotki na zbliżające się targi turystyczne. / 09.10.2011 r /
8. W sprawie wniosku dotyczącego zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy Borne Sulinowo. / 06.10.2011 r /
9. W sprawie aktualizacji listy członków /01.03.2012r /

Załączniki :
1. Uchwały Zarządu LOT Borne Sulinowo w ilości 15 szt.

W roku 2011 stowarzyszenie skupiło się na realizacji następujących celów statutowych :

1. Stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych, turystycznych z władzami lokalnymi, regionalnymi i centralnymi.
2. Prowadzenie działań  na rzecz zwiększenia liczby turystów odwiedzających gminę Borne Sulinowo
3. Wspieranie działań eksponujących historię miasta.
4. Współtworzenie regionalnych produktów turystycznych

W celu stworzenia platformy współpracy między sektorowej, członkowie stowarzyszenia i  samorząd terytorialny uczestniczyli w szkoleniach, sympozjach i spotkaniach organizowanych w ramach projektu „Działając Razem osiągamy Więcej - partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych”
Na bazie tych spotkań powstało opracowanie zatytułowane : STRATEGIA GRUPY PARTNERSKIEJ „ Lokalna Organizacja Turystyczna Borne Sulinowo Jako Efektywne narzędzie rozwoju sektora  turystyki”
Opracowanie to jest zbiorem wniosków przygotowanych do wdrożenia, a obejmuje takie zagadnienia jak :

1. Rola LOT w polskim systemie zarządzania turystyką.
2. Analiza otoczenia, grupy partnerskie.
3. Analiza środowiska lokalnego.
4. Funkcjonowanie LOT w środowisku lokalnym – cele operacyjne.
5. Wnioski i rekomendacje, proponowany model usytuowania LOT dla Gminu Borne Sulinowo.
6. System oceny funkcjonowania LOT.
7. Przyszłość struktur LOT w Województwie Zachodniopomorskim.

Opracowanie strategi rozwoju turystyki uwieńczone zostało podpisaniem w Szczecinie 13 czerwca 2011 „ Regionalnego porozumienia partnerskiego o współpracy na rzecz rozwoju turystyki”
Wśród 31 sygnatariuszy porozumienia znalazło się nasze stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Borne Sulinowo.
W ramach wdrożenia strategi w życie opracowaliśmy nowy statut otwierający  drogę osobą prawnym i jednostkom samorządu terytorialnego wstąpienie do LOT-u Borne Sulinowo na zasadach członka zwyczajnego. 

Celem nadrzędnym kolejnej kadencji powinna być realizacja założeń opracowanej strategi , a przede wszystkim powinno być zrozumienie potrzeby dziania RAZEM i stworzenia wspólnej platformy komunikacji SAMORZĄD – PRZEDSIĘBIORCY - STOWARZYSZENIA. Uznaliśmy, że to jest klucz do sukcesu w rozwoju turystyki i zmian gospodarczych.

W celu zwiększenia liczby turystów uczestniczyliśmy czynnie w targach turystycznych z własnym stoiskiem promującym Gminę i Miasto Borne Sulinowo. Opracowaliśmy i wydaliśmy ulotkę reklamującą stronę internetową : www.noclegi.bornesulinowo.pl  . Ulotka zatytułowana była "Atrakcje i tajemnice Bornego Sulinowa"
Rozdaliśmy na targach turystycznych  15.000 szt. tych ulotek.
Wykaz targów w których czynnie uczestniczyliśmy :

1. Bydgoszcz w dniach 18-19 września 2010 roku TOUR SPORT-EXPO 2010
2. Toruń w dniach 5-6 marca 2011 roku Targi Turystyczne „WYPOCZYNEK” 2011
3. Warszawa w dniach 1-3 kwietnia 2011 roku Targi Turystyczne Lato 2011 Warszawa
4. Kielce w dniach 15-17 kwietnia 2011 roku Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach
5. Szczecin w dniach 7-8 maja 2011 roku TARGI TURYSTYCZNE – PIKNIK NAD ODRĄ W SZCZECINIE
6. Poznań  w dniach 19-22 października 2011 roku „Tour Salon” Poznań
7. Wrocław Międzynarodowe Targi Turystyczne Hala Stulecia 3 – 5 Luty 2012 roku
8. Łódź w dniach 24-26 luty 2012 roku Międzynarodowe Targi Turystyczne „ Na Styku Kultur”

Otrzymaliśmy nagrody i wyróżnienia :

1. Od organizatorów targów w Toruniu Dyplom, Wyróżnienie i medal pamiątkowy za wystrój stoiska.
2. Od zarządu międzynarodowych targów w Warszawie i Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Dyplom i nagrodę rzeczową za zajęcie II miejsca w konkursie NAJLEPSZA OFERTA EKSPOZYCYJNA POLSKIEGO REGIONU. Nagroda rzeczowa do odebrania w XVII edycji Targów Turystyki i Wypoczynku „Lato 2012” w Warszawie
3. Kapituła branżowo – naukowa sektora turystyki przyznała nam w kategorii Lokalnych Organizacji Turystycznych Gryfa Turystycznego województwa zachodniopomorskiego za aktywność i pomysłowość w promocji turystyki lokalnej.

W ramach działań promocyjnych czynnie uczestniczyliśmy w zorganizowaniu Stade Tur i Podróżników Polska Borne Sulinowo w dniach 31.03.20011 – 03.04.2011

W ramach działań eksponujących historię miasta zorganizowaliśmy dla mieszkańców i turystów Bornego Sulinowa pochód majowy z przemarszem ulicami miasta w roku 2010 i 2011. Uczestnicy pochodu swymi strojami i scenografią nawiązywali do historii militarnej miasta. W pochodzie brały udział podmioty sektora turystycznego, przedsiębiorcy,  pojazdy wojskowe i grupy rekonstrukcji historycznych. Impreza zakończona została piknikiem rodzinnym.
Ratując zabytki podjęliśmy starania o  zabezpieczenie szczątków pomnika Radzieckiego w Kłominie przeznaczonego do rozbiórki. Zrobiliśmy dokumentacje fotograficzną która posłuży do rekonstrukcji. 

W ramach tworzenia  regionalnych produktów turystycznych opracowaliśmy i przedstawiliśmy 15 grudnia 2011roku na IV Zachodniopomorskim Forum Turystyki z udziałem Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego projekt :
Turystyczno-Edukacyjna Trasa Samochodowa Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego. Wyznaczenie szlaku, otwiera szansę na ożywienie turystyki  Off Road  4x4 w całym regionie województwa zachodniopomorskiego.
Szlak obejmuje swym zasięgiem powiaty : Wałcz, Szczecinek, Koszalin, Sławno. Od rzeki Płociczna w gminie Tuczno do wybrzeża Bałtyku w gminie Darłowo. Przebiega przez miasto i gminę Borne Sulinowo, tworząc na terenie gminy Borne Sulinowo i terenie trzech nadleśnictw pętle.
Długość szlaku to 200 km. Obecnie LOT Borne Sulinowo wspólnie z Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwami : Borne Sulinowo, Szczecinek i Czarno Bór pracujemy nad wyznaczeniem szlaku.

Załączniki :
1. prezentacja pod adresem :  http://www.noclegi.bornesulinowo.pl/wal-pomorski/

W ramach stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń z władzami lokalnymi, regionalnymi i centralnymi opracowaliśmy projekt nowego statutu.
Załącznik :
1. Projekt statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej Borne Sulinowo.
2. Schemat współpracujących ze sobą podmiotów ( platforma współpracy)

Sprawozdanie sporządził:
zastępca prezesa
Józef Zbigniew Konieczny

 

Do członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Borne Sulinowo, samorządowców, liderów stowarzyszeń i ludzi którzy los swój związali z naszym miastem.

Czy brałeś udział w programie Razem Osiągniemy Więcej ? :
link

Szanowni koledzy i koleżanki
W marcu 2012 roku upływa kadencja pracy obecnego zarządu LOT-u Borne Sulinowo.
Planujemy : walne zebranie sprawozdawczo wyborcze w terminie 02.04.2012r 

Zapraszam wszystkich do przeczytania dokumentów które przypomną nam to co robiliśmy by turystyka się rozwijała ..
1. Uczestniczyliśmy w programie : Działając RAZEM osiągniemy WIĘCEJ :
link
Na bazie tego projektu opracowana została strategia którą teraz wdrażamy, może stać się ona narzędziem sukcesu i zmian gospodarczych.
- projekt nowego statut
link
- projekt nowej struktury naszego stowarzyszenia
link
Nowe cele :
- Samorząd Gminy Borne Sulinowo członkiem LOT-u ( czekamy na uchwałę )
- Lokalna Informacja Turystyczna narzędziem promocji wszystkich podmiotów
- Lokalny Touroperator narzędziem współpracy z zagranicznymi placówkami Polskiej Organizacji Turystycznej ( kompletujemy bazę usług lokalnych )
- Turystyka Off Road – przez cały rok, projekt trasy
link
– Jak projekt Off Road znalazł poparcie :
Dnia 15 grudnia 2011 roku w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu rozpoczęło się dwudniowe IV Zachodniopomorskie Forum Turystyki. W ramach Forum zawarły się dwa wydarzenia: Spotkanie Lokalnych Organizacji Turystycznych i Grup Partnerskich Sektora Turystyki oraz Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego – w sumie w obu częściach udział wzięło ponad 200 osób.
Głównym tematem poruszanym podczas tego spotkania była współpraca na linii przedsiębiorcy – jednostki samorządu terytorialnego – organizacje branżowe. Głośno sygnalizowanym problemem była potrzeba współpracy, wzajemnego wsparcia i dialogu. Obecnie pierwszoplanowym działaniem powinno być zrozumienie potrzeby dziania RAZEM i stworzenia wspólnej platformy komunikacji. Zgodnie uznano, że to jest kluczem do sukcesu w rozwoju zachodniopomorskiej turystyki.

Niezwykle ważnym zagadnieniem była kwestia tworzenia zachodniopomorskich produktów turystycznych – otwierających województwo na turystykę krajową i zagraniczną, dostępnych dla wszystkich grup odbiorców.

Lokalna Organizacja Turystyczna Borne Sulinowo wspólnie z Burmistrzem Renatą Pietkiewicz zaprezentowała na Forum projekt rozwoju turystyki w kierunku Off Road-u. Przedstawiliśmy projekt trasy Off Road owej szlakiem umocnień wału pomorskiego i fortyfikacji wojskowych. Pomysł nasz znalazł zrozumienie i szerokie poparcie. Przychylne dla tego projektu stanowisko Lasów Państwowych daje nam szansę na nowy produkt turystyczny.

UWAGA !
Czy Zlot Militarny ma być jedyną imprezą promującą miasto Borne Sulinowo?

- Projekt wykorzystania spichlerzy przy tankodromie – inspiracja zaczerpnięta z wycieczki do Szymbarka
link
( projekt wykorzystania obiektów w opracowaniu przedstawimy go niebawem )
- Projekt kierowany jest jako zaproszenie do współpracy z grupami rekonstrukcyjno historycznymi

Pozdrawiam :
LOT Borne Sulinowo
Zbigniew Konieczny

 

Statuetka Gryfu dla LOT-u Borne Sulinowo

Urzędy i organizacje turystyczne ze Szczecinka, Bornego Sulinowa, Połczyna Zdroju oraz Mielna zostały wyróżnione statuetką Gryf Turystyczny.

15-16 grudnia w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyło się IV Zachodniopomorskie Forum Turystyki z udziałem Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego.

Na forum dyskusja koncentrowała się wokół tematu współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami turystycznymi, samorządami i przedstawicielami biznesu. Po raz pierwszy liderzy w branży turystycznej uhonorowani zostali statuetkami Gryfa Turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego. W pierwszej edycji przyznano siedem statuetek w trzech kategoriach.

W kategorii samorządów za wzorową współpracę ze Szczecinecką Lokalną Organizacją Turystyczną i ciekawe pomysły promujące miasto wyróżniony został Urząd Miejski w Szczecinku.

Statuetki Gryfa odebrali również przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Łobzie – za zaangażowanie i bycie liderem w tworzeniu LOT oraz Urzędu Miejskiego w Połczynie Zdroju za wykreowanie LOT w oparciu o konkretny produkt turystyczny.

foto: www.iwt.org.pl

W kategorii Lokalnych Organizacji Turystycznych wyróżniono Mieleński LOT, LOT w Bornem Sulinowie oraz LOT „Wokół Drawy”.

W kategorii „Osoba” indywidualną nagrodę otrzymał Andrzej Górski, założyciel i prezes LOT „ Wokół Drawy”.

Nagrody przyznawała Kapituła w składzie: Dorota Namirowska-Sznycer – prezes Zachodniopomorskiej Izby Turystyki, Marek Migdal – prezes Forum Turystyki Regionów, Instytut Wspierania Turystyki, Waldemar Miśko – prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, prof. dr hab. Jan Karwowski – Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Wojciech Heliński – prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki.

Relacja z pierwszego dnia obrad :

Lokalna Organizacja Turystyczna Borne Sulinowo wspólnie z Burmistrzem  Renatą Pietkiewicz zaprezentowała na Forum projekt rozwoju turystyki w kierunku Off Road-u. Przedstawiliśmy projekt trasy Off Road owej szlakiem umocnień wału pomorskiego i fortyfikacji wojskowych. Pomysł nasz znalazł zrozumienie i szerokie poparcie. Przychylne dla tego projektu stanowisko Lasów Państwowych daje nam szansę na nowy produkt turystyczny.

foto: www.iwt.org.pl

 

Targi Turystyczne TOUR SALON POZNAŃ 19.10.2011 - 22.10.2011

W dniach 19-22 października w Poznaniu odbyły się Targi Turystyczne Tour Salon 2011.
LOT Borne Sulinowo tym razem prezentował swoje miasto i gminę w  ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego :  RAZEM lokalnie WIĘCEJ regionalnie - partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych na poziomie lokalnym i wojewódzkim.
Stoisko dzieliliśmy ze Szczecinecką Organizacją Turystyczną co było też okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji nad wspólnymi projektami rozwoju turystyki w naszym powiecie.  Odwiedzający nasze stoisko goście mieli w jednym miejscu ofertę turystyczną Szczecinka i Bornego Sulinowa co było znakomitym pomysłem.
LOT Borne Sulinowo przez cały rok 2011 prowadził na targach turystycznych w : Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu i Szczecinie mocną kampanię reklamową przez co stał się rozpoznawalny . Nasza reprezentacja zawsze występuje w strojach nawiązujących do historii  miasta dlatego swą obecnością wywołuje duże zainteresowanie.
Tym razem spróbowaliśmy nowej taktyki dotarcia do klienta w sposób bezpośredni. Nie czekaliśmy na klienta poszliśmy do niego. Celem akcji stali się wystawcy ( przedsiębiorcy ) trzech hal wystawowych którzy dla sektora turystycznego są producentami sprzętu, wyposażenia hoteli, oprogramowań, wydawcami przewodników i map i t.d.
Do tej akcji potrzebowaliśmy ludzi posiadających wiedzę w zakresie szerokiego wachlarza usług i  atrakcji turystycznych na naszym terenie, rozumiejących klienta i jego oczekiwania. Wystartowaliśmy z czterema nowymi ofertami :
1. Militarne imprezy integracyjne
2. Zwiedzanie byłego składu głowic jądrowych w Podborsku
3. Wycieczki na czynny poligon wojskowy w Nadarzycach
4. Niekonwencjonalne metody terapii i rehabilitacji w przyjaznym dla człowieka środowisku.

W akcji promującej Borne Sulinowo brało udział dziewięć osób.

Zarząd LOT-u Borne Sulinowo dziękuję za bardzo duże zaangażowanie i czynny udział w targach następującym osobą :
Małgorzacie Tulwińskiej, Jakubowi Tulwińskiemu, Barbarze Bielickiej, Bogusławie Barskiej, Agnieszce Szewczyk, Mirosławowi Karwowskiemu, Izabeli Owedyk.
Wymienione osoby na własny koszt udały się do Poznania na targi, tam promowały Borne Sulinowo i cały sektor turystyczny zrzeszony w naszym stowarzyszeniu. Roznosiły wspólną ulotkę, prowadziły liczne rozmowy z gośćmi i wystawcami targów, zachęcały do przyjazdu. Wskazywały jak w internecie znaleźć bazę turystyczną Borne Sulinowo z noclegami i atrakcjami.
Dziękujemy : Panu Jurkowi Bednarkowi za udostępnienie materiału do zrobienia filmu promującego Borne Sulinowo
Dziękujemy : Panu Krzysztofowi Adamczykowi za zmontowanie w ekspresowym tempie filmu reklamowego
Dziękujemy : Dyrekcji Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za udostępnienie programu i sprzętu komputerowego.
Dziękujemy : Ryszardowi Kolanowskiemu za udostępnienie sprzętu TV do odtwarzania filmu na targach.
Merytoryczny nadzór nad organizacją wyjazdu z ramienia zarządu LOT Borne Sulinowo sprawowali i brali czynny udział w promocji : Jolanta Karwowska i Zbigniew Konieczny
Dziękujemy : Janowi Chmielowskiemu który przez stoisko specjalne promując swoją własną działalność promował w sposób pośredni również Borne Sulinowo.

 

 

Zasady finansowania i promocji miasta i gminy Borne Sulinowo

Uchwała Zarządu LOT Borne Sulinowo z dnia 17 kwietnia 2011 roku.

Zarząd w składzie :
Prezes Leszek Olszewski
Zastępca Prezesa Aleksander Leszczyński
Zastępca Prezesa Józef Zbigniew Konieczny
Członek Jolanta Karwowska

Wprowadza z dniem dzisiejszym do stosowania dwie uchwały

Zasady uczestnictwa i finansowania targów turystycznych.
1. Zarząd LOT negocjuje z organizatorem targów i ustala warunki i charakter stoiska. Ustalone warunki dotyczą również współorganizatorów którzy wspólnie z LOT organizują ekspozycje. Za współorganizatorów uważa się :
- Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo
- Starostwo Powiatowe
- Polską Organizację Turystyczną POT
- Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną ZROT
- Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART
- Urząd Marszałkowski
2. Decyzję zarządu może zmienić tylko referendum przeprowadzone z udziałem wszystkich członków LOT .Większości głosów decyduje.
3. Koszty powierzchni wystawowej, wypożyczony sprzęt do zorganizowania stoiska + transport ekspozycji jest kosztem który obciąża wszystkich członków LOT według zasad określonych w regulaminie ponoszenia kosztów na wspólną reklamę.
4. W przypadku uzyskania dofinansowania z Urzędu Miasta, projektu unijnego lub innej organizacji w/w koszt może być zmniejszony o dofinansowanie.
5. Każdy członek LOT może uczestniczyć w targach pod warunkami wykonania zobowiązań z punktu 6
6. Członek LOT uczestniczący w targach zobowiązany jest do:
- wykonania prac przy załadunku stoiska na środek transportu
- wykonania pracy przy budowie i obsłudze stoiska
- kolportażu na targach ulotki lub folderu LOT
- reklamowania na targach miasta i gminy Borne Sulinowo
- przystosowania swojego ubioru do charakteru stoiska
- wykonania prac przy rozbiórce i załadunku stoiska na środek transportu
7. Członek LOT uczestniczący w targach pokrywa sam koszt przejazdu, noclegu i wyżywienia
8. Członek LOT uczestniczący w targach ma prawo kolportować własne materiały promujące jego działalność pod warunkiem że umieści je w ulotce lub folderze LOT
9. Kolportaż własnych materiałów promujących w sposób inny niż określony w punkcie 8 może skutkować wydaleniem uczestnika z targów i odmowy uczestnictwa w następnych targach
10. Osoby nie zrzeszone ( poza osobami wynajętymi przez zarząd LOT do zadań specjalnych) nie mają prawa uczestniczyć w targach organizowanych przez LOT Borne Sulinowo lub przy udziale LOT z innymi organizacjami.

Regulamin ponoszenia kosztów na wspólną reklamę.

1. Członkowie LOT Borne Sulinowo ponoszą koszty związane z :
- drukiem wspólnej ulotki lub folderu
- zamieszczenia wspólnej reklamy w mediach
- uczestnictwa w targach
- udziału w projektach unijnych
- pozycjonowaniem wspólnej strony
- utrzymaniem wspólnej strony
2. Koszt całkowity poniesiony na zadania określone w punkcie 1 regulaminu rozkłada się na:
- członków LOT Borne Sulinowo czerpiących dochody z noclegów i gastronomi w wartości 70 %
- członków LOT Borne Sulinowo czerpiących dochody z pozostałych usług w sektorze obsługi turystycznej w wartości 30%
3. Jedno miejsce noclegowe odpowiada 1 punktowi
4. Jedno miejsce żywieniowe w restauracji, barze, stołówce odpowiada 0,5 punktowi
5. Suma punktów noclegowych i żywieniowych = 70% kosztów poniesionych na wspólną reklamę
6. 30% kosztów poniesionych na wspólną reklamę, a przypisanych do usług obsługi turystycznej dzielona jest po równo pomiędzy wszystkich usługodawców działających w tym sektorze. Chyba że sektor ten ustali sobie inny sposób dzielenia kosztów między siebie.
7. Koszty prezentacji na wspólnej stronie w poszczególnych zakładkach określa : Regulamin strony www.noclegi.bornesulinowo.pl W przypadku kiedy stałe roczne opłaty nie pokrywają kosztów utrzymania strony do części którą trzeba zapłacić ma zastosowanie metoda z punktu 2 niniejszego regulaminu.
8. Zamieszczenie własnej prezentacji na stronie : www.noclegi.bornesulinowo.pl zobowiązuje członka LOT do ponoszenia kosztów wymienionych w punkcie 1 niniejszego regulaminu
9. Odpowiedzialnym za prawidłowe rozliczanie kosztów jest skarbnik LOT Borne Sulinowo.
10. Opłaty wnoszone są na podstawie Faktury pro-forma na rachunek bankowy LOT
11. Członkowie LOT Borne Sulinowo zobowiązani są w terminie 7 dni od ukazania się niniejszej uchwały przesłać DEKLARACJĘ uczestnictwa we wspólnej reklamie, NIP + dane do faktury, liczbę miejsc noclegowych oraz żywieniowych na adres e-mailowy : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Sektor usług turystycznych przesyła tylko NIP + dane do faktury.
12. Brak deklaracji traktowany będzie jako rezygnacja ze wspólnej reklamy i spowoduje usunięcie prezentacji ze strony LOT : www.noclegi.bornesulinowo.pl

Regulamin strony www.noclegi.bornesulinowo.pl - Uchwała Zarządu LOT z dnia 13 lutego 2011r

W/w strona została zaprojektowana na potrzeby członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Borne Sulinowo.
Członkami stowarzyszenia LOT są lub mogą być podmioty i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w sektorze turystycznym oraz osoby pośrednio związane z turystyką.

Cele i środki działania stowarzyszenia określa statut LOT-u . Zapoznaj się ze statutem, zwróć szczególną uwagę na Rozdział 2 § 6 statutu.
Jeżeli Twoja działalność pokrywa się z celami naszego stowarzyszenia i jesteś przekonany że w grupie można osiągnąć więcej, przystąp do nas. Wypełnij deklarację i wyślij ją.
Koszty prowadzenia strony i jej promowanie pokrywane są  zgodnie z Rozdziałem 8 § 29 statutu przez członków LOT-u.
Nie ma tu pracowników etatowych. Zarząd pracuje społecznie i wybierany jest z pośród nas.
Przyświeca nam hasło: razem osiągniemy więcej przy niewielkich kosztach przypadających na jednostkę.

W zakładce "oferty specjalne" zamieszczamy materiały promujące przedsięwzięcia wykraczające zasięgiem poza działalność jednego podmiotu czy osoby. W pozostałych zakładkach umieszczamy własne produkty które chcemy wypromować. Przestrzegamy zawsze zasadę podziału tematycznego. W zakładkach takich jak : "noclegi" "gastronomia" "atrakcje" "sale konferencyjne" "sport i zdrowie" zamieszczamy konkretne produkty tematycznie związane z daną zakładką.

Ustaliliśmy następujące opłaty roczne:
składka członkowska – 50 zł
jedna prezentacja na stronie w dowolnie wybranej zakładce – 100 zł
dwie prezentacje na stronie w dowolnie wybranych zakładkach – 160 zł
trzy i więcej prezentacje na stronie w dowolnie wybranych zakładkach – 150 zł

Konto na które dokonujemy wpłat: 25 2130 0004 2001 0543 0988 0001

Jeżeli jesteś zdecydowany że będziesz promował się przez tą stronę:
Zarejestruj się
Zrób własną prezentacje i wyślij ją
Po zatwierdzeniu przez administratora, twoja prezentacja będzie widoczna na stronie.
Od tej chwili sam zarządzasz swoją własną prezentacją.

Sektor bezpłatny nie związany z promocją komercyjną . Korzystaj z zakładek :

mapy wprowadź mapy z miejscami wartymi obejrzenia.
polecamy zamieść filmy lub galerie przez które pokażesz atrakcje lub ciekawostki
historia zamieść galerie lub dokumenty uwzględniając okresy : Niemiecki, Radziecki i Polski
kolekcjonerzy – zamieść własne zbiory,  pokaż światu swoje kolekcje.
niepowtarzalna przyroda zamieść  film lub fotografie ukaż  piękno tej ziemi.

Tu możesz realizować swoje zainteresowania przez zamieszczanie ciekawych materiałów.

 

 

Spotkanie gestorów branży turystycznej

Z A P R O S Z E N I E

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na spotkanie którego celem jest podsumowanie dwóch ostatnio odbytych imprez :

- Targi Turystyczne Lato 2011 Warszawa.

- Study Tour i Podróżników Globtroter Polska  Borne Sulinowo.

- Sposób finansowania działań na rzecz zwiększenia liczby turystów .

Termin spotkania planujemy na:

14 kwietnia 2011 godz. 17,00 Ośrodek Konferencyjno  Wypoczynkowy "MARINA" ul. Jeziorna 9

 

Targi Turystyczne Lato 2011 w Warszawie

Relacje z Targów Turystycznych w Warszawie 1-3 kwietnia 2011

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Aleksandra Tycner/to/ :

W tym roku na Targach niezwykle bogatą ofertę przygotowali wystawcy z kraju - mówi Urszula Potęga, prezes MT Targi. Pojawiły się wszystkie niemal regiony z bardzo urozmaiconymi propozycjami. Zapraszają gospodarstwa agroturystyczne, zamki rycerskie, ośrodki poklasztorne. Kuszą duże miasta, począwszy od stolicy z hasłem "Zakochaj się w Warszawie" po maleńkie miejscowości nad Narwią. W Polsce można spędzić wakacje luksusowo, grając w golfa i chodząc do spa, ale także swojsko i niedrogo. Można jechać do lasu, nad morze, nad jeziora czy rzeki; w góry i na równiny. Można mieć wszystko naraz, jak w Bornem-Sulinowie. Tam są lasy, jeziora, wzniesienia, leczniczy mikroklimat, poniemieckie i poradzieckie atrakcje - od tuszonki po kałasznikowa

http://www.rdc.pl/index.php?/pol/artykuly__1/warto_wiedziec/targi_turystyki_i_wypoczynku_lato_2011_zdjecia

Nagroda za stoisko

 

Zespół Bornego Sulinowa. Od lewej: Tadeusz Michalski - garnizon   Military Show; Jakub Tulwiński - Diamenton Zdrowie, Profilaktyka,   Relaks; Izabela Owedyk - gościniec Rossija; Krzysztof Nowak - paintball i   atrakcje; Anna Chmielowska - Pensjonat ANI; Małgorzata Tulwińska -   Diamenton Zdrowie, Profilaktyka, Relaks; Jan Chmielowski - Pensjonat   ANI; Irena Skowronek - UMiG – przewodnik; Arkadiusz Makowski (z   akordeonem) - obsługa imprez

Zespół Bornego Sulinowa... Więcej

Wielka czwórka

Turystyczny hit w dawnym  pustym miejscu na mapie

W głosowaniu jurorów za Warszawą, targowym gigantem, uplasowała się skromna skalą - jeśli policzyć nakłady na scenografię - lecz ogromna włożonym sercem, pasją, entuzjastycznym zaangażowaniem  i ekspresją zespołu - widowiskowa ekspozycja Lokalnej Organizacji Turystycznej „Borne Sulinowo”. Stoisko LOT, pomimo iż zajmowało jedno z najodleglejszych zakątków hali wystawienniczej, wydawało się wszechobecne na całym jej terenie. Zespołem Bornego Sulinowa kierowała Irena Skowronek reprezentująca Urząd Miasta i Gminy oraz informację turystyczną, wspierana organizacyjnie przez Jana Chmielowskiego, jednego z dwóch (albo trzech) osób, którym miejscowość i region zawdzięczają  przekształcenie tego niedostępnego w przeszłości miejsca w turystyczny hit. Borne Sulinowo w Zachodniopomorskiem ukryte było w mgle tajemnic wojskowych. Stacjonowały tu kolejno jednostki Wehrmachtu, a następnie Północnej Grupy Wojsk radzieckich. Ze względu na swój militarny charakter okolica była pustym miejscem na mapie. Żadnej wzmianki w przewodnikach i atlasach samochodowych. Głośno o tej okolicy zrobiło się dopiero w 1992 roku, kiedy eszelony rozpoczęły wielką ewakuację czerwonej armii. W tym też czasie pojawili się pierwsi polscy osadnicy, wśród nich Jan Chmielowski prowadzący aktualnie, wraz z żoną Anną, rodzinny „Pensjonat Ani”.

Obecnie władze samorządowe miasta i LOT „Borne Sulinowo” wykorzystują promocyjnie do niedawna niechlubny nimb przeszłości. Złe skojarzenia z powodzeniem udaje się im przekuć w atuty turystycznej atrakcji. Rosyjskie pałatki, gaziki, mundury, degustacja wojskowej tuszonki na komiśniaku, śpiewy przy harmoszce przyciągają i zachęcają do zagłębienia się w szczegóły oferty. W ciągu piętnastu lat branża turystyczna okrzepła i miała co na targach „Lato” zaproponować warszawiakom. W okolicy działa około 70 pensjonatów, wokół jest 57 czystych jezior stwarzających dobre warunki wodniakom i nurkom penetrującym tajemniczą,  zatopioną wyspę. Działa aeroklub. Wyznaczono trasy rowerowe. Ale w przyszłości być może o Bornym Sulinowie będziemy mówili w kontekście medycznym.  Już dziś działa tu jedna z najlepszych placówek leczniczych - Centrum Rehabilitacji dla pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane. Powstają gabinety medycyny niekonwencjonalnej. Goście targów „Lato” mogli sprawdzić fachowość personelu jednego z nich poddając się kojącym ból masażom metodą lekarza terapeuty, refleksologa, dr. Lyapk

 

Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Bornem Sulinowie Leszek Olszewski z żoną Małgorzatą. Podkowa, którą prezentują, otrzymali od jednego z gości swego „Domu nad jeziorem” / fot. Marek Perzyński

 

Siła, z którą trzeba się liczyć

Borne Sulinowo jeszcze 18 lat temu było bazą wojskową. Członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej chcą zrobić z niego miasto Turystyczne, pracują nad jego marką. - To nasz główny cel - mówi Leszek Olszewski, prezes LOT.

Dlatego w ubiegłorocznych wyborach samorządowych LOT wystawił dwóch kandydatów do Rady Miejskiej. Mandatu nie zdobył, ale… nie przegrał. Pokazał, że jest siłą, z którą trzeba się liczyć.

Członkowie LOT przekonali się zaś, że mogą liczyć na siebie wzajem. Dla dobra wspólnego potrafią wznieść się nad indywidualne partykularyzmy. Choć to czasami trudne, bo każdy w pierwszej kolejności chciałby zapełnić swój obiekt turystyczny.

- Gdy nie będziemy działać razem, turystów w ogóle może nie być, bo kogo skusi Borne Sulinowo, jeśli w świadomości społecznej nie utkwi przekonanie, że warto tu przyjechać - mówi prezes Olszewski.

On też żyje z turystyki. Z żoną Małgorzatą prowadzą w miejscowości Silnowo nad jeziorem Pile ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy „Dom nad jeziorem” (72 miejsca noclegowe, sala dla 70 weselników, w ogrodzie basen, który można podgrzewać też zimą, obok usypana sztucznie górka dla narciarzy). Ośrodek stale rozbudowują. Goście im w tym sekundują. Przyjeżdżając kolejny raz, pierwsze pytanie, jakie zadają, dotyczy tego, co się zmieniło.

Zmieniło się bardzo wiele. Na początku był niewielki domek. Na własne potrzeby. Żeby odpocząć od gonitwy w pracy. Potem zaświtała myśl, żeby stąd w ogóle nie wyjeżdżać. Jednak do emerytury daleko, więc nie było innego wyjścia, jak zająć się turystyką.

Gości nie brakuje. Przyjeżdżają na przykład firmy na szkolenia. Bo teren spory, warunki dobre i spokój. Przyjeżdżają też goście indywidualni, którzy mogą zbierać w prywatnym lesie państwa Olszewskich grzyby.

Las, jezioro i inne atrakcje okolicy gospodarz uwiecznia na zdjęciach, które zdobią korytarze ośrodka wypoczynkowego. Drugą jego pasją jest muzyka.

Z pasją podchodzi też do działalności w LOT. Rok temu został prezesem organizacji, która działa od trzech lat. Skupia 50 członków  prowadzących w większości obiekty noclegowe i gastronomiczne. Na ogół w domach, które służyły celom wojskowym.

Członków LOT irytuje, że część domów stoi pustych i niszczeje, choć ma właścicieli. Psuje krajobraz, który jest jednym z walorów turystycznych. Kolejnym takim walorów jest historia Bornego Sulinowa. Niektórzy gestorzy bazy czerpią z niej pełnymi garściami. Na przykład właściciele pensjonatu „Jomir” (on rodowity legniczanin, ona wrocławianka, przed osiedleniem się w Bornem Sulinowie prowadzili pensjonat w Szklarskiej Porębie) organizują dla swych gości wieczory z kuchnią niemiecką, podając do stołu w mundurach… Wehrmachtu. Na szyldzie przed pensjonatem jego nazwę okrasza czapka czerwonoarmisty. Na piknikach roi się od przebierańców w mundurach rożnych armii. Ku uciesze turystów.

Mundury nie są zbyt wygodne. Ani też tanie. Szyte są na miarę. Nie ma lepszej miary, żeby pokazać, jak bardzo zdeterminowani są członkowie LOT w Bornem Sulinowie, żeby osiągnąć zamierzony cel.

 

Targi turystyczne w Toruniu

Tekst z Gazety Pomorskiej:

W ubiegły weekend Toruń stał się turystycznym centrum regionu. Wszystko to za sprawą Targów Turystycznych WYPOCZYNEK 2011, które odbyły się w Centrum Targowym „Park”.

W imprezie udział wzięło 40 wystawców z całej Polski. Zwiedzający mieli okazję do zapoznania się z bogatą ofertą biur podróży, miast, województw i regionów turystycznych. Swe oferty zaprezentowały także gospodarstwa agroturystyczne organizatorzy aktywnego wypoczynku.

Prawdziwym hitem targów okazało się stoisko Bornego Sulinowa. Wszyscy goście mogli zapoznać się z niezwykle atrakcyjną ofertą tego regionu, zwiedzić historyczny namiot wojskowy, porozmawiać z żołnierzami radzieckimi, obejrzeć wóz pancerny, a także wziąć udział w historycznej rekonstrukcji pirotechnicznej. Borne Sulinowo zostało wyróżnione przez organizatorów za najlepszy wystrój stoiska.

Ponadto, zwiedzający mieli okazję dowiedzieć się jakie atrakcje turystyczne znajdują się w województwie kujawsko-pomorskim, Wielkopolsce i na Podlasiu oraz jakie propozycje na ciekawe spędzenie czasu wolnego przygotowały Inowrocław, Chełmża, Ustka, Świdwin oraz Krajna nad Notecią.

Była również okazja do skosztowania i zakupu wielu regionalnych przysmaków, które zostały zaprezentowane podczas imprezy towarzyszącej targom – Toruńskiego Festiwalu Smaków.
Bez wątpienia ciekawymi propozycjami dla gości były także pokazy rycerskie, branżowe szkolenia, warsztaty, liczne konkursy oraz plaża i boisko do gry w mini piłkę nożną.

Podziękowaniem za wsparcie w organizacji imprezy zostali  wyróżnieni Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia, Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu oraz Kujawsko- Pomorska Organizacja Turystyczna.

Targi Turystyczne WYPOCZYNEK 2011 zostały dobrze przyjęte przez licznie odwiedzających je mieszkańców Torunia i Regionu, organizatorzy imprezy, Targi Toruńskie Sp. z o.o., już dziś zapraszają na przyszłoroczną edycję targów!

 

Tekst LOT-u Borne Sulinowo:

Borne Sulinowo reprezentowała Lokalna Organizacja Turystyczna w składzie 11 osobowym wsparta przez Urząd Miasta.

Samochód pancerny Wz 34 (replikę) dostarczył Robert Tirczakowski Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej

Pokaz ostrzału z moździerza przed pawilonem targów wykonała Toruńska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 63  pułku Piechoty pod dowództwem chorążego Piotra Klepackiego. 9 osób

Pomocy  w załatwieniu pojazdu wojskowego i grupy rekonstrukcyjnej udzielił Maciej GRABOWSKI Wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Artylerii i Militariów w Toruniu.

Pomagali nam również ochotnicy z Toruńskiego środowiska ASG. którzy czynnie uczestniczyli w rozdawaniu ulotek promujących Borne Sulinowo. Ulotki rozdawane były na targach jak również na rynku Toruńskim.

Na targach odbyła się projekcja 20 minutowego filmu reklamującego Borne Sulinowo wykonanego specjalnie na te targi przez Arkadiusza Makowskiego. Film o Bornem Sulinowie zamieściliśmy na stronie internetowej LOT-u : www.noclegi.bornesulinowo.pl

W ramach promocji wspólnej strony internetowej wydaliśmy ulotkę zatytułowaną: Atrakcje i tajemnice Bornego Sulinowa.

Targi odwiedziły Toruńskie Uczelnie (wydziały uczelni o kierunkach): turystyka, zarządzanie w turystyce i ekonomia w turystyce. Licznie przybyłym studentom na specjalnie zorganizowanym spotkaniu przedstawiliśmy :

  • historię Bornego Sulinowa
  • walory turystyczne Bornego Sulinowa i okolic
  • dynamikę rozwoju turystyki od roku 1993 do dnia dzisiejszego
  • ofertę turystyczną

Organizatorzy targów wyróżnili nas wręczając nagrodę za najlepsze stoisko.

 

Szkolenia Turystyczne

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp z o.o. zaprasza młodych ludzi zamierzających zdobyć nowy zawód do udziału w kursie.

PRZEWODNIK  Terenowy - dodatkowy zawód - zgłoś swoją kandydaturę 


Uprawnienia przewodnika terenowego zezwalają na wykonywanie usług przewodnickich na terenie województwa zachodniopomorskiego, a niniejsze szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego. Program szkolenia zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Kurs trwa

     

w.

 

Targi turystyczne


Referat Promocji i Współpracy

stanowisko ds. promocji i współpracy

 

Kalendarz targów turystycznych oraz imprez wystawienniczych na 2011 rok.

 

1. Targi Turystyczne „Wypoczynek 2011” Toruń 5-6 marzec 2011 r. Na tą imprezę organizator przygotował dla gminy Borne Sulinowo specjalną ofertę. Powierzchnia
w hali targowej 70m2 na aranżację stoiska. Koszt powierzchni z opłatą rejestracyjną 1.342 zł brutto. 

 

2. XVII Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego
i  Sportowego GLOB 2011.
W dniach 25-27 marca 2011 roku na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich odbędzie się XVII edycja Międzynarodowych Targów Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB 2011 zorganizowana przez Centrum Targowe Fair Expo. Termin koliduje nam z planowanym Stady TOUR dziennikarzy Stowarzyszenia „Globtroter” (braliśmy już udział w tych targach – edycja 2009 r.)

3. XVI Międzynarodowe Targi Turystyki i Wypoczynku „Lato 2011” 
Warszawa 1-3 kwietnia 2011 r.
Targi LATO są  wyjątkowym kiermaszem turystycznym skierowanym do mieszkańców Warszawy i okolic. To niepowtarzalna okazja do znalezienia w jednym miejscu wszystkiego, co jest niezbędne do zaplanowania udanego urlopu czy wyjazdu weekendowego w najatrakcyjniejszych rejonach Polski i poza granicami naszego kraju. Oferta wystawców jest bardzo bogata, może zaspokoić najróżnorodniejsze wymagania odbiorców - zarówno amatorów piaszczystych plaż, zwolenników turystyki aktywnej oraz poszukiwaczy ciekawych przygód, jak i rodziny z dziećmi oraz młodzież. W jednym miejscu  można dowiedzieć się, które miasta warto zobaczyć, jakich zabytków nie można przeoczyć, jaki jest program planowanych jarmarków, festiwali i koncertów. Organizator targów nie jest zainteresowany negocjowaniem cen za powierzchnię wystawienniczą. Dla przykładu: stoisko szeregowe narożne min. 9m299 zł. m2. Powierzchnia otwarta w hali 309 zł m2. Ponadto obowiązkowa opłata rejestracyjna 580 zł. – ceny netto.

4. Gdańskie Targi Turystyczne „Gdańsk Tourism Fair” Gdańsk 15-17 kwietnia 2011 r. Brak zainteresowania organizatora targów w celu podjęcia negocjacji cen za powierzchnię targową. Dla przykładu cena 1m2 powierzchni w hali 295 zł. Stosika modułowe (narożne) pow. 6m2 2.200 zł. Stoisko modułowe narożne 9m2 3.220 zł. - ceny netto.

 

5. „Piknik nad Odrą” 7-8 maja 2011 r. Festyn turystyczny, organizowany
w najbardziej atrakcyjnym turystycznie miejscu Szczecina  - na Wałach Chrobrego. Najważniejszym wydarzeniem Pikniku nad Odrą są organizowane od 20 lat Targi Turystyczne
MARKET  TOUR XX - jubileuszowa edycja 2011. Podczas targów promowane są oferty turystyczne wśród mieszkańców Szczecina, województwa  zachodniopomorskiego oraz licznie odwiedzających imprezę gości z całej Polski, Niemiec
i Skandynawii. O imprezie informowane są również  niemieckie biura podróży, które szukają nowych ofert turystycznych w Polsce. W roku ubiegłym, w imprezie uczestniczyło ponad 50 000 ludzi. W 2010 r. braliśmy udział w tej imprezie nieodpłatnie w ramach projektu IWT natomiast w przyszłorocznej jubileuszowej XX edycji targów IWT nie przewiduje dofinansowania stosik targowych. Organizatorzy targów Market TOUR zabiegają
o uczestnictwo Bornego Sulinowa w powyższej imprezie. 

6. XI Międzynarodowe Targi Turystyki Opole – Rynek, 12-14 maj 2011 r. Atrakcyjna oferta cenowa za stoiska targowe. Organizator już w ubiegłym roku zabiegał o uczestnictwo gminy Borne Sulinowo w tej imprezie jednak termin jest niemalże kolizyjny z TOUR Salonem w Szczecinie. Ponadto trzeba jeszcze doliczyć koszty dojazdu do Opola itd…

7. Międzynarodowe Targi Turystyczne „TT Warsaw” XIX 22-24 września 2011 r.
Od organizatora: Wyjątkowość Targów TT Warsaw polega na tym, że w jednym miejscu i czasie polskie i zagraniczne podmioty branży turystycznej mogą spotkać się na płaszczyźnie biznesowej, nawiązując między sobą cenne kontakty handlowe. Mają szansę zaistnieć tak na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, zaprezentować, a przede wszystkim sprzedać swoją ofertę zarówno touroperatorom, agentom turystycznym, przedstawicielom sektora MICE, jak i odbiorcom indywidualnym. Do udziału w Targach TT Warsaw zapraszamy: touroperatorów, obiekty noclegowe: hotelowe, sanatoryjne, wellness&spa i pensjonaty; przewoźników: lotniczych, kolejowych, promowych i autokarowych; narodowe, regionalne
i lokalne organizacje turystyczne, Urzędy Marszałkowskie, powiaty, miasta
i gminy, organizatorów turystyki biznesowej (MICE), a także turystyczne portale internetowe, branżowe Izby i Stowarzyszenia, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz wydawnictwa branżowe. Ceny za powierzchnie wystawiennicze są identyczne jak na wiosennych targach „Lato 2011” jest to ten sam organizator MTT Warszawa.

8. „Tour Salon” Targi Regionów i Produktów Turystycznych 19-22 październik 2011 r. Targi TOUR SALON co roku gromadzą na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich wystawców z kilkudziesięciu krajów oraz wielotysięczną publiczność - zarówno profesjonalistów podczas dwóch pierwszych dni branżowych, jak i klientów indywidualnych, szukających pomysłów na ciekawe spędzanie wolnego czasu. Targi są miejscem szerokiej prezentacji krajów, regionów, najnowszych ofert i atrakcji turystycznych, a także spotkań biznesowych i nawiązywania nowych kontaktów handlowych wśród przedstawicieli branży. W przyszłej edycji targów IWT planuje dofinansowanie stoisk w ramach projektu „Działając Razem Osiągamy Więcej”. Ponadto organizator targów zapewnia bardzo korzystną ofertę cenową za powierzchnię wystawienniczą w hali tj. 70m2 na aranżację własnego stosika dla Bornego Sulinowa. 


 
 
Dariusz Tederko insp.ds. promocji i współpracy
Urząd Miejski Borne Sulinowo
Al. Niepodległości 6
78-449 Borne Sulinowo
Tel. 094-37-34-141
Mobile: +48-500-464-732
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Do członków Lokalnej Organizacji Turystycznej LOT Borne Sulinowo

 

Przypominam naszym członkom o konieczności opłacenia składki członkowskiej  za rok 2010 .

Wysokość składki to : 50 zł

Wpłatę można dokonać  na dwa sposoby :

- na konto nr : 25 2130 0004 2001 0543 0988 0001

- skarbnikowi Jolancie Karwowskiej

 

Do członków LOT-u Borne Sulinowo  i  osób niezrzeszonych.
Zapraszamy wszystkich członków naszego stowarzyszenia  oraz osoby niezrzeszone do zamieszczania swoich wizytówek z prezentacją na naszej stronie : www.noclegi.bornesulinowo.pl
Dajemy do dyspozycji następujące witryny : NOCLEGI, GASTRONOMIA, ATRAKCJE, SALE KONFERENCYJNE, SPORT I ZDROWIE, OFERTY SPECJALNE.
Elektroniczny system rezerwacji można instalować na własnej stronie i stronie www.noclegi.bornesulinowo.pl  przy swojej prezentacji.
Jaką korzyść daje zainstalowanie się na stronie www.noclegi.bornesulinowo.pl  ?
- płynne przejście z tej strony na własną.
- na dzień dzisiejszy strona ta jest w czołówce, łatwo jest odnajdywana.
- jedna wspólna baza usług, łatwa reklama przez wspólny folder lub ulotkę.
- informatycy przygotowują wersje tej strony dla: touroperatorów, biur turystycznych i eventowych. Firmy te będą mogły sprzedawać wszystkie usługi zamieszczone na tej stronie.
- występowanie o środki unijne na reklamowanie przez stronę regionu.
- zamierzamy reklamować tą stronę na telebimach w całej Polsce.
- firmy poszukujące miejsca dla dużych grup np. od 150 w górę widzieć będą mogły przez połączony system rezerwacji on-line ile miejsc w konkretnym terminie ma Borne Sulinowo i cała Gmina.
   Daje to możliwość kwaterowania dużej grupy w kilku, a nawet w kilkunastu małych obiektach.
- w dobie Internetu klient wybiera zdecydowanie częściej możliwość rezerwacji on-line nad telefonem. Ta strona i system rezerwacji on-line to umożliwia.
 Sekretarz Lokalnej Organizacji Turystycznej Borne Sulinowo
 Samanta Burkowska

 

 

 
Online
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Sprawdź wolne noclegi

Polecamy

LogowanieStatystyki
Użytkowników : 107
Pozycje : 52
Zasoby : 6
Odsłon : 533479