Regulamin

Regulamin strony www.noclegi.bornesulinowo.pl

W/w strona została zaprojektowana na potrzeby członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Borne Sulinowo.
Członkami stowarzyszenia LOT są lub mogą być podmioty i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w sektorze turystycznym oraz osoby pośrednio związane z turystyką.

Cele i środki działania stowarzyszenia określa statut LOT-u . Zapoznaj się ze statutem, zwróć szczególną uwagę na Rozdział 2 § 6 statutu.
Jeżeli Twoja działalność pokrywa się z celami naszego stowarzyszenia i jesteś przekonany że w grupie można osiągnąć więcej, przystąp do nas. Wypełnij deklarację i wyślij ją.
Koszty prowadzenia strony i jej promowanie pokrywane są  zgodnie z Rozdziałem 8 § 29 statutu przez członków LOT-u.
Nie ma tu pracowników etatowych. Zarząd pracuje społecznie i wybierany jest z pośród nas.
Przyświeca nam hasło: razem osiągniemy więcej przy niewielkich kosztach przypadających na jednostkę.

W zakładce "oferty specjalne" zamieszczamy materiały promujące przedsięwzięcia wykraczające zasięgiem poza działalność jednego podmiotu czy osoby. W pozostałych zakładkach umieszczamy własne produkty które chcemy wypromować. Przestrzegamy zawsze zasadę podziału tematycznego. W zakładkach takich jak : "noclegi" "gastronomia" "atrakcje" "sale konferencyjne" "sport i zdrowie" zamieszczamy konkretne produkty tematycznie związane z daną zakładką.

Ustaliliśmy następujące opłaty roczne:
składka członkowska – 50 zł
jedna prezentacja na stronie w dowolnie wybranej zakładce – 100 zł
dwie prezentacje na stronie w dowolnie wybranych zakładkach – 160 zł
trzy i więcej prezentacje na stronie w dowolnie wybranych zakładkach – 150 zł

Konto na które dokonujemy wpłat: 25 2130 0004 2001 0543 0988 0001

Jeżeli jesteś zdecydowany że będziesz promował się przez tą stronę:
Zarejestruj się
Zrób własną prezentacje i wyślij ją
Po zatwierdzeniu przez administratora, twoja prezentacja będzie widoczna na stronie.
Od tej chwili sam zarządzasz swoją własną prezentacją.

Sektor bezpłatny nie związany z promocją komercyjną . Korzystaj z zakładek :

mapy wprowadź mapy z miejscami wartymi obejrzenia.
polecamy zamieść filmy lub galerie przez które pokażesz atrakcje lub ciekawostki
historia zamieść galerie lub dokumenty uwzględniając okresy : Niemiecki, Radziecki i Polski
kolekcjonerzy – zamieść własne zbiory,  pokaż światu swoje kolekcje.
niepowtarzalna przyroda zamieść  film lub fotografie ukaż  piękno tej ziemi.

Tu możesz realizować swoje zainteresowania przez zamieszczanie ciekawych materiałów.